ZAPYTANIA OFERTOWE

13.12.2023 r. Zapytanie ofertowe - fortepian KAWAI GL 10 lub równoważny

Zaproszenie do złożenia oferty Fortepian

Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 - Formularz cenowy

Załącznik Nr 4 - Wzór umowy

 

ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA

21.12.2023

Zamawiający – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Sztuki, Instytut Muzyki postanawia o zamknięciu zamówienia pt.: „Fortepian Kawai GL 10 lub równoważny” bez wyboru żadnej z ofert.