WŁADZE WYDZIAŁU SZTUKI

Dziekan

prof. dr hab. Benedykt Błoński, prof. zw.

Dziekan Wydziału Sztuki prof. Benedykt Błoński

10-007 Olsztyn
ul. Szrajbera 11, p. 111
tel. 89/ 524 52 23
tel./fax 89/ 524 52 27

Przyjmowanie interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 11.00 - 11.45
ŚRODA: 12.00 - 13.30

Prodziekan

dr Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska

10-007 Olsztyn
ul.Szrajbera 11, p. 110
tel. 89/ 524 52 21
tel./fax 89/ 524 52 27

Przyjmowanie interesantów:
WTOREK: 11.00-13.00
CZWARTEK: 9.30-11.30