SKŁAD RADY DZIEKAŃSKIEJ

SKŁAD RADY DZIEKAŃSKIEJ:

Przewodniczący:

prof. dr hab. Benedykt Błoński - dziekan

 

Członkowie:

dr Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska - prodziekan

dr hab. Violetta Kulikowska-Parkasiewicz, prof. uczelni - przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł

dr hab. Jan Połowianiuk, prof. uczelni - przewodniczący Zespołu ds. dyscypliny sztuki muzyczne

Adam Rębisz - przewodniczący wydziałowego samorządu studenckiego

mgr inż. Jerzy Duliban - kierownik dziekanatu