Programowa Rada Patronacka Wydziału Sztuki

prof. dr hab. szt. BENEDYKT BŁOŃSKI
Dziekan Wydziału Sztuki


dr hab. JAN POŁOWIANIUK, prof.UWM
Prodziekan ds studenckich i kształcenia Wydziału Sztuki

dr MAŁGORZATA BOJARSKA-WASZCZUK
Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Galeria Sztuki w Olsztynie,

prof. dr hab. szt. WIOLETTA JASKÓLSKA
Dyrektor Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie,

mgr EWA PARKASIEWICZ
Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej Io i IIo im. Fryderyka Chopina w Olsztynie,

mgr ANGELIKA STAWISIŃSKA
Dyrektor Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie,

mgr ANDRZEJ BARTNIKOWSKI
Dyrektor Teatru Lalek w Olsztynie,

mgr KRZYSZTOF DĄBKOWSKI
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie,

mgr ALEKSANDER KUBERSKI
Dyrektor Państwowego Liceum Plastycznego im. Erica Mendelsohna w Olsztynie,

mgr ADRIANNA WALENDZIAK
Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki  Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie,

MAGDALENA PILSKA-PIOTROWSKA
Dyrektor Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie.