KOMISJE WYDZIAŁOWE

KOMISJE WYDZIAŁOWE NA KADENCJĘ 2021-2024

Komisja oceniająca

prof. dr hab. szt. Benedykt Błoński – przewodniczący
prof. dr hab. szt. Honorata Cybula
dr hab. Jan Połowianiuk, prof. UWM
dr hab. Violetta Kulikowska - Parkasiewicz, prof. UWM
dr hab. Marzena Huculak, prof. UWM
dr hab. Adam Mieczykowski, prof. UWM
dr Izydor Borys
dr Agnieszka Panasiuk
mgr Joanna Kotarska – przedstawiciel związków zawodowych
przedstawiciel samorządu studenckiego

Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia
dr hab. Jan Połowianiuk, prof. UWM – przewodniczący
dr Marzena Huculak, prof. UWM
dr hab. Katarzyna Bojaruniec, prof. UWM
przedstawiciel samorządu studenckiego

Przedstawiciele Wydziału do:
Rada Biblioteczna
dr Grażyna Kobrzeniecka - Sikorska
Kolegium Wydawnicze
dr Ewa Gładkowska

Przedstawiciele Wydziału Sztuki w Senacie Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024

dr hab. Jan Połowianiuk, prof. UWM 

dr hab. Adam Mieczykowski, prof. UWM 

Wykaz przedstawicieli Wydziału Sztuki do senackich komisji UWM
na kadencję 2020-2024


Senacka Komisja ds. Rozwoju Uczelni i Finansów
prof. dr hab. szt. Benedykt Błoński
Senacka Komisja ds. Kadrowych
prof. dr hab. Aleksander Woźniak 
Senacka Komisja Statutowa
dr hab. Karol Kisiel
Senacka Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej
prof. dr hab. szt. Wioletta Jaskólska
Uczelniana Komisja Oceniająca
prof. dr hab. szt. Marcin Wawruk
Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia
dr hab. Jan Połowianiuk, prof. UWM
Uniwersytecka Rada Doskonałości Naukowej
dr hab. Violetta Kulikowska - Parkasiewicz, prof. UWM
dr hab. Adam Mieczykowski, prof. UWM
Rada Edukacyjna
Prodziekan
- dr hab. Jan Połowianiuk, prof. UWM

Przedstawiciele Rad Naukowych Dyscypliny
- dr hab. Renata Zimnicka - Prabucka, prof. UWM - Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki
dr hab. Ilona Dulisz, prof. UWM - Sztuki Muzyczne

Wydziałowi Koordynatorzy

Wydziałowy Koordynator ds. Programu ERASMUS
dr hab. Marek Szczęsny, prof. UWM
Wydziałowy Koordynator ds. Praktyk
mgr Ewa Zuba
Wydziałowy Koordynator ds. ECTS
mgr Joanna Kotarska
Wydziałowy Koordynator ds. Kół Naukowych
dr hab. Katarzyna Bojaruniec, prof. UWM
Wydziałowy Opiekun Studentów Niepełnosprawnych
mgr Ewa Wankiewicz (WWW.uwm.edu.pl/bon/)
Wydziałowy Koordynator d/s Studentów Zagranicznych 
prof. dr hab. szt. Honorata Cybula