HISTORIA

Wydział Sztuki powstał 1 stycznia 2009 roku i jest najmłodszym wydziałem na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a jego pierwszym Dziekanem (w latach 2009 - 2012) był dr hab. Piotr Obarek, prof. UWM. Obecnie Wydziałem kieruje prof. dr hab. szt. Benedykt Błoński.

W skład Wydziału Sztuki wchodzą: Instytut Muzyki, Instytut Sztuk Pięknych, które prowadzą kształcenie na poziomie licencjackim i magisterskim dla ok. 200 studentów na kierunkach Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Produkcja muzyczna i realizacja dźwiękuEdukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

Absolwenci obydwu kierunków podejmują pracę jako artyści, nauczyciele, instruktorzy
oraz organizatorzy życia kulturalnego. W gronie wykładowców Wydziału znajduje się wielu wybitnych artystów w dziedzinie muzyki i sztuk wizualnych, o dorobku uznanym w Polsce i na świecie. W wyniku przeprowadzonej na Wydziale Sztuki przez Ministerstwo Edukacji i Nauki ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2022 zarówno dyscyplina sztuki plastyczne, jak i sztuki muzyczne otrzymały wysoką kategorię A. W związku z tym Wydział Sztuki posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych i sztuki muzycznej.