Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku

ZASADY REKRUTACJI

ZAPISY NA STUDIA PROWADZONE SĄ JEDYNIE POPRZEZ SYSTEM INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW:

https://irk.uwm.edu.pl/

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA ROK AKADEMICKI 2024/2025:

https://rekrutacja.uwm.edu.pl/rekrutacja-krok-po-kroku/

 

PROCEDURA REKRUTACYJNA 2024/2025

Zapoznaj się z pełnym harmonogramem rekrutacji:

https://rekrutacja.uwm.edu.pl/kalendarz-rekrutacji/

 

OPŁATA REKRUTACYJNA

Aby uczestniczyć w postępowaniu kwalifikacyjnym należy dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł do 15.07.2024 r. O uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na konto UWM. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na indywidualne dla każdego kandydata konto wskazane w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Brak wpłaty oznacza, że kwalifikacja nie będzie przeprowadzona.

 

Etap I – ocena predyspozycji kandydata

Ocena predyspozycji kandydata nastąpi w dniach 16-17.07.2024 r.

Sprawdzian predyspozycji w ramach rekrutacji na kierunek Produkcja Muzyczna i Realizacja Dźwięku składa się z:

Przesłuchania indywidualnych predyspozycji słuchowych
– rozpoznawanie relacji między dźwiękami zagranymi na fortepianie (wyżej-niżej),
– powtarzanie motywu rytmicznego (np. klaszcząc),
– powtarzanie motywu melodycznego głosem (lub na instrumencie),
– odpowiedź na pytanie ogólne dotyczące podstaw realizacji dźwięku.

Wspólnego dla wszystkich kandydatów testu kompetencyjnego
– test słuchowy [wyżej/niżej, ciszej/głośniej, instrumenty muzyczne, style muzyczne],
– bardzo ogólny test wiadomości o instrumentach muzycznych oraz stylach muzyki rozrywkowej,
– test z podstaw akustyki muzycznej - wymagana jest orientacja na poziomie programu fizyki w szkole średniej - ruch falowy/drgający, parametry dźwięku i ich wzajemne zależności (natężenie, wysokość, dynamika, tony harmoniczne, rezonans, itp.)

 Ocenę z testu predyspozycji do kwalifikacji przelicza się na punkty. Przyjmuje się następujący przelicznik: 

OCENA Z TESTU PREDYSPOZYCJI

PUNKTACJA

ocena 5,0 (bardzo dobry) 

500 pkt 

ocena 4,5 (dobry plus)  

450 pkt

ocena 4,0 (dobry) 

400 pkt

ocena 3,5 (dostateczny plus)

350 pkt

ocena 3,0 (dostateczny)

300 pkt

 

Kontakt w przypadku pytań odnośnie do oceny predyspozycji kandydata: 


prof. dr hab. szt. Marcin Wawruk marcin.wawruk@uwm.edu.pl

Negatywny wynik testu predyspozycji eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

Etap II

Do etapu II przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.

Konkurs/ranking ocen uzyskanych na świadectwie maturalnym z trzech wybranych przedmiotów z poniższej grupy:

1) nowa matura: język obcy nowożytny, matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia, geografia, chemia, informatyka,

2) stara matura: język obcy nowożytny, matematyka lub fizyka lub fizyka z astronomią, geografia lub chemia.

 

KONTAKT DO ZESPOŁU REKRUTACYJNEGO

Koordynator Zespołu Rekrutacyjnego:
mgr szt. Julia Michalak: julia.michalak@uwm.edu.pl

Członek Zespołu Rekrutacyjnego:
mgr Ewa Zuba: ewa.zuba@uwm.edu.pl

tel. 89 524 56 72

 

PRODUKCJA MUZYCZNA I REALIZACJA DŹWIĘKU - OPIS KIERUNKU

Kierunek studiów Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku przygotowuje absolwentów do aktywności zawodowej w sektorze kreatywnym, do którego zaliczane są muzyka, świat mediów i szeroko rozumiane audiowizualia. Przemysł kreatywny należy obecnie do najszybciej rozwijających się sektorów w Europie. 

 

Kwalifikacje absolwenta

Podejmując studia na kierunku produkcja muzyczna i realizacja dźwięku zostaniesz wyposażony w szereg kompetencji:

•     wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające świadome operowanie środkami technicznymi przy realizacji dźwięku w projektach artystycznych,

•      umiejętność realizacji nagrań w warunkach studyjnych oraz koncertowych,

•     realizację nagłośnienia koncertów muzyki rozrywkowej i imprez,

•     umiejętność konfiguracji i obsługi sprzętu elektroakustycznego,

•     umiejętność obsługi programów i urządzeń do zapisu i edycji dźwięku (DAW),

•     umiejętność realizacji dzieł audiowizualnych podczas kreacji multimedialnej,

•     wiedzę i umiejętności z kompozycji, aranżacji,

•     wiedzę i umiejętności z obszaru komunikacji społecznej, organizacji imprez,

•     umiejętność pracy w zespole, pracy pod presją czasu,

•     znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2.

 

Kompetencje te zagwarantują swobodne poruszanie się na rynku pracy w poniższych obszarach i rolach:

1. samodzielna działalność muzyczna na rynku medialnym (produkcja treści muzycznych i dźwiękowych dla radia / telewizji / Internetu),

2. samodzielna działalność na rynku muzycznym (kreacja projektów artystycznych/ studyjna realizacja nagrań / realizacja dźwiękowa koncertów / produkcja muzyczna),

3. sektor kreatywny / produkcja treści muzycznych i dźwięku w obszarze multimediów oraz usług internetowych (udźwiękowianie obrazu / produkcja podcastów i innych treści internetowych / muzyka i dźwięk do gier / muzyka towarzysząca, itp.).