Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku

ZASADY REKRUTACJI

ZAPISY NA STUDIA PROWADZONE SĄ JEDYNIE POPRZEZ SYSTEM INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW:

https://irk.uwm.edu.pl/

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA ROK AKADEMICKI 2023/2024:

https://rekrutacja.uwm.edu.pl/

 

PROCEDURA REKRUTACYJNA 2023/2024

Zapoznaj się z pełnym harmonogramem rekrutacji:

https://rekrutacja.uwm.edu.pl/rekrutacja/harmonogram

 

OPŁATA REKRUTACYJNA

Aby uczestniczyć w postępowaniu kwalifikacyjnym należy dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł do 11.07.2023 r. O uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na konto UWM. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na indywidualne dla każdego kandydata konto wskazane w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Brak wpłaty oznacza, że kwalifikacja nie będzie przeprowadzona.

 

Etap I – ocena predyspozycji kandydata

Ocena predyspozycji kandydata nastąpi w dniach 13-14.07.2023 r.

Sprawdzian praktyczny: test muzyczny obejmujący ocenę wrażliwości muzycznej (poczucie rytmu, wysokości dźwięku, głośności, itp.) oraz umiejętności głosowego odtworzenia fragmentu prostej melodii.

Kontakt w przypadku pytań odnośnie do oceny predyspozycji kandydata: 

prof. Marcin Wawruk  marcin.wawruk@uwm.edu.pl

Negatywny wynik testu muzycznego eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

Etap II

Do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.

Konkurs/ranking ocen uzyskanych na świadectwie maturalnym z trzech wybranych przedmiotów z poniższej grupy:

1) nowa matura: język obcy nowożytny, matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia, geografia, chemia, informatyka,

2) stara matura: język obcy nowożytny, matematyka lub fizyka lub fizyka z astronomią, geografia lub chemia.

 

KONTAKT DO ZESPOŁU REKRUTACYJNEGO

mgr Julia Michalak – Koordynator Rekrutacji  julia.michalak@uwm.edu.pl

mgr Ewa Zuba – Członek Zespołu Rekrutacyjnego  ewa.zuba@uwm.edu.pl

 

PRODUKCJA MUZYCZNA I REALIZACJA DŹWIĘKU - OPIS KIERUNKU

Kierunek studiów produkcja muzyczna i realizacja dźwięku przygotowuje absolwentów do aktywności zawodowej w sektorze kreatywnym, do którego zaliczane są muzyka, świat mediów i szeroko rozumiane audiowizualia. Przemysł kreatywny należy obecnie do najszybciej rozwijających się sektorów w Europie. 

 

Kwalifikacje absolwenta

Podejmując studia na kierunku produkcja muzyczna i realizacja dźwięku zostaniesz wyposażony w szereg kompetencji:

•     wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające świadome operowanie środkami technicznymi przy realizacji dźwięku w projektach artystycznych,

•      umiejętność realizacji nagrań w warunkach studyjnych oraz koncertowych,

•     realizację nagłośnienia koncertów muzyki rozrywkowej i imprez,

•     umiejętność konfiguracji i obsługi sprzętu elektroakustycznego,

•     umiejętność obsługi programów i urządzeń do zapisu i edycji dźwięku (DAW),

•     umiejętność realizacji dzieł audiowizualnych podczas kreacji multimedialnej,

•     wiedzę i umiejętności z kompozycji, aranżacji,

•     wiedzę i umiejętności z obszaru komunikacji społecznej, organizacji imprez,

•     umiejętność pracy w zespole, pracy pod presją czasu,

•     znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2.

 

Kompetencje te zagwarantują swobodne poruszanie się na rynku pracy w poniższych obszarach i rolach:

1. samodzielna działalność muzyczna na rynku medialnym (produkcja treści muzycznych i dźwiękowych dla radia / telewizji / Internetu),

2. samodzielna działalność na rynku muzycznym (kreacja projektów artystycznych/ studyjna realizacja nagrań / realizacja dźwiękowa koncertów / produkcja muzyczna),

3. sektor kreatywny / produkcja treści muzycznych i dźwięku w obszarze multimediów oraz usług internetowych (udźwiękowianie obrazu / produkcja podcastów i innych treści internetowych / muzyka i dźwięk do gier / muzyka towarzysząca, itp.).