INSTYTUT MUZYKI

STUDIA MUZYCZNE NA UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE
Jeśli chcesz w przyszłości zawodowo zajmować się edukacją muzyczną, animacją kultury, graniem  lub śpiewaniem w zespołach muzycznych, to zostań studentem(tką) kierunku
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
Studia  te kończą się uzyskaniem tytułu magistra sztuki
Podczas studiów będziesz mógł(a):
- doskonalić umiejętność gry na wybranych instrumentach (fortepian, gitara, gitara basowa, perkusja, saksofon, klarnet, skrzypce, flet, akordeon),
- opanować technikę śpiewu klasycznego lub rozrywkowego,
- nauczyć się sztuki dyrygowania i prowadzenia różnych zespołów muzycznych,
- poznać podstawy kompozycji i aranżacji,
-opanować zasady komputerowej edycji nut, 
realizacji dźwięku i produkcji muzycznej,
- poznać teorię i metodykę edukacji muzycznej oraz spotkać wielu kreatywnych i twórczych przyjaciół.
Aktualne informacje o nas znajdziesz na stronach:
http://www.uwm.edu.pl/ws/
Szczegółowe informacje uzyskasz pod adresem mailowym:
katmuz@uwm.edu.pl
Jeżeli kochasz muzykę i jesteś kreatywny oraz twórczy… to czekamy na Ciebie!
 

Więcej informacji:

tel. (89) 524 - 52 - 25

 

EGZAMINY WSTĘPNE 2020 - ZASADY KWALIFIKACJI

 Etap pierwszy – ocena predyspozycji

Z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny egzamin praktyczny w rekrutacji na rok akademicki 2020/21
został zastąpiony następującą formą zdalną:
- kandydat przesyła  nagranie wideo na nośniku elektronicznym (zalecana pamięć USB pendrive w formacie MPEG-4),
- nagranie zawiera wykonanie przez kandydata dwóch różnych stylistycznie utworów na dowolnym
instrumencie muzycznym oraz dowolnej piosenki śpiewanej bez akompaniamentu, a cappella.

-Nośnik należy wysłać na adres:

Punkt Obsługi Kandydata

ul. Oczapowskiego 12b 

10-719 Olsztyn

z dopiskiem: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Etap drugi – konkurs świadectw

NOWA MATURA:

konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów wybranych spośród:

1. Biologia

2. Historia

3. Historia sztuki

4. Geografia

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

7. Matematyka

Do konkursu (rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy po sprawdzeniu predyspozycji uzyskali oceny co najmniej dostateczne.

Do kwalifikacji na studia brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminów maturalnych. Na poziomie podstawowym ilość % uzyskana na świadectwie dojrzałości jest równa ilości punktów w kwalifikacji, natomiast wyniki z poziomu rozszerzonego do kwalifikacji mnożone są przez 2. Wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów kwalifikacyjnych wymienionych wyżej, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym mnożone są przez 2, tak jak dla poziomu rozszerzonego.

STARA MATURA

Konkurs ( ranking ) średniej ocen uzyskanych na świadectwie, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali zaliczenie testu predyspozycji.

Uwzględniane przedmioty:

1. Historia lub geografia lub biologia lub matematyka

2. Język polski

3. Język obcy nowożytny*

MATURA ZAGRANICZNA

Konkurs ( ranking ) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali zaliczenie testu predyspozycji.

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Historia

3. Historia sztuki

4. Geografia

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

7. Matematyka

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji dwuczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: historia i język polski oraz do oceny predyspozycji kandydata.

 

REKRUTACJA - INFORMATOR: 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia drugiego stopnia stacjonarne

Edukacja muzyczna szkolna - studia drugiego stopnia stacjonarne

Muzyka estradowa - studia drugiego stopnia stacjonarne