INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH

SZTUKA, DESIGN, FOTOGRAFIA, FILM

Chciałbyś w przyszłości być artystą, projektantem, grafikiem, fotografem lub filmowcem? To miejsce jest właśnie dla Ciebie.

Jesteś kreatywny i szukasz sposobu na odnalezienie się na rynku sztuk wizualnych? Studiuj w Instytucie Sztuk Pięknych. Poznaj tajniki projektowania graficznego, multimediów, fotografii, filmu, intermediów, struktur wizualnych, a na studiach drugiego stopnia modelowania i wydruku 3D. Wszystko to w oparciu o tradycyjne pracownie artystyczne: malarstwa, rysunku, grafiki warsztatowej i rzeźby. Na naszym kierunku pozyskasz umiejętności pracy w różnych technikach i technologiach artystycznych. Stawiamy na kreatywność.

Więcej informacji:

adam.rebisz@uwm.edu.pl 

 

 REKRUTACJA DODATKOWA 2021/2022  

 STUDIA I STOPNIA

 Etap pierwszy – ocena predyspozycji kandydata

 Z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny egzamin praktyczny w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 został zastąpiony formą zdalną. Sprawdzenie predyspozycji kandydata nastąpi na podstawie przesłanych prac artystycznych.

 Od kandydata wymagane jest wykonanie i przesłanie minimum 4 prac artystycznych:

  • 2 rysunki
  • 2 prace malarskie

Mile widziane jest przysłanie większej ilości prac artystycznych niż wymagane minimum - 4 prace artystyczne.

Tematy prac do wyboru przez kandydata:

  • Martwa natura
  • Wnętrze
  • Pejzaż
  • Mój świat fantazji 

Format prac: nie mniejszy niż A3. Technika wykonania prac dowolna.

Kontakt w przypadku pytań odnośnie przygotowywanych i przesyłanych prac artystycznych:

dr hab. Renata Zimnicka - Prabucka, prof. UWM   r.zimnicka-prabucka@uwm.edu.pl

 

Kandydat przysyła prace drogą korespondencyjną w zaklejonej kopercie lub innym opakowaniu.

Każda praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia.

Prace należy wysłać na adres:

Portiernia Wydziału Sztuki UWM  ul. F. Szrajbera 11, 10-007 Olsztyn lub dostarczyć osobiście na portiernię w godzinach 9:00-14:00.

!! Z dopiskiem na kopercie: Rekrutacja dodatkowa 2021/2022 !!

Prace muszą dotrzeć na portiernię do 15.09.2021 r. do godz. 12.00.

 

Wszelkie informacje (między innymidotyczące  etapu drugiego – konkursu świadectw) znajdziesz tutaj:

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

 

STUDIA II STOPNIA

Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz tutaj: 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - studia drugiego stopnia - magisterskie stacjonarne

 

 

 

REKRUTACJA

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_L/programme/32_SMU_EAWZSP/?from=field:32