INSTYTUT MUZYKI

 
 
 
 
STUDIA MUZYCZNE NA UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE
Jeśli chcesz w przyszłości zawodowo zajmować się edukacją muzyczną, animacją kultury, graniem  lub śpiewaniem w zespołach muzycznych, to zostań studentem(tką) kierunku
 
 
 
 
 
 
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
Studia I stopnia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.
Studia II stopnia kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Podczas studiów będziesz mógł(a):
- doskonalić umiejętność gry na wybranych instrumentach (fortepian, gitara, gitara basowa, perkusja, saksofon, klarnet, skrzypce, flet, akordeon),
- opanować technikę śpiewu klasycznego lub rozrywkowego,
- nauczyć się sztuki dyrygowania i prowadzenia różnych zespołów muzycznych,
- poznać podstawy kompozycji i aranżacji,
-opanować zasady komputerowej edycji nut, 
realizacji dźwięku i produkcji muzycznej,
- poznać teorię i metodykę edukacji muzycznej oraz spotkać wielu kreatywnych i twórczych przyjaciół.
 
Aktualne informacje o nas znajdziesz na stronach:

Szczegółowe informacje uzyskasz pod adresem mailowym:
 
Jeżeli kochasz muzykę i jesteś kreatywny oraz twórczy… to czekamy na Ciebie!
 

 

REKRUTACJA DODATKOWA 2021/2022  

STUDIA I STOPNIA

Etap pierwszy – ocena predyspozycji kandydata

Z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny egzamin praktyczny w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 został zastąpiony formą zdalną. Sprawdzenie predyspozycji kandydata nastąpi na podstawie przesłanego nagrania audio-wideo na nośniku elektronicznym (zalecana pamięć USB pendrive w formacie MPEG-4).

Wytyczne dotyczące nagrań:

 • materiał audio-wideo powinien być zakodowany w formacie  mpeg4 i zamieszczony  na  masowym nośniku pamięci,
 • zawartość merytoryczna  musi zawierać nagranie 3 elementów:

- 2 utwory zróżnicowane stylistycznie zagrane na dowolnym instrumencie,

- 1 piosenka zaśpiewana bez akompaniamentu (a cappella),

 • sugerowane jest maksymalne zróżnicowanie stylistyczne w doborze programu gry na instrumencie,
 • w przypadku form cyklicznych wybór części utworu należy do kandydata,
 • utwory powinny być wykonywane solo, na jednym instrumencie, bez akompaniamentu i bez podkładu elektronicznego,
 • łączny czas prezentacji  gry na instrumencie nie powinien przekraczać 15 minut,
 • piosenka powinna być wykonana w języku polskim,
 • ujęcie kamery podczas nagrania musi obejmować całą sylwetkę kandydata,
 • kamera powinna być ustawiona pod kątem umożliwiającym widok aparatu gry,
 • możliwe jest wykorzystanie do nagrania kamery, smartfona, komputera, tabletu etc.,
 • zastosowane powinno być maksymalnie dobre oświetlenie, najlepiej naturalne światło dzienne,
 • niedozwolony jest montaż materiału w ciągu trwania prezentacji poszczególnych części programu,
 • materiał powinien być nagrany w 3 osobnych plikach: 2 utwory instrumentalne (każdy osobno) i 1 wokalny,
 • każde wykonanie na osobnym pliku powinno być poprzedzone autoprezentacją kandydata: imię i nazwisko wykonawcy, imię i nazwisko kompozytora, tytuł utworu, ewentualnie części cyklicznej, nazwa instrumentu, na którym gra kandydat,
 • każdy plik powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem kandydata,
 • do nagrania należy dołączyć czytelne kopie nut wykonywanych utworów w formacie 1 pliku PDF (jeżeli takie są dostępne),
 • za ostateczny kształt i jakość nagrania odpowiedzialny jest kandydat.

Kontakt w przypadku pytań odnośnie przygotowywanego materiału do oceny predyspozycji kandydata:

gra na instrumencie – dr hab. Zofia Antes  zofia.antes@uwm.edu.pl

śpiew – dr hab. Katarzyna Bojaruniec, prof. UWM  katarzyna.bojaruniec@uwm.edu.pl

 

Nagrania należy wysłać na adres:

Portiernia Wydziału Sztuki UWM  ul. F. Szrajbera 11, 10-007 Olsztyn lub dostarczyć osobiście na portiernię w godzinach 9:00-14:00 (oprócz sobót i niedziel).

!! Z dopiskiem na kopercie: Rekrutacja dodatkowa 2021/2022 !!

Nagrania muszą dotrzeć na portiernię do 15.09.2021 r. do godz. 12.00.

Wszelkie informacje (między innymidotyczące  etapu drugiego – konkursu świadectw) znajdziesz tutaj:

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

 

STUDIA II STOPNIA

Wszelkie potrzebne informacjeznajdziesz tutaj:

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia drugiego stopnia stacjonarne 

 

 

REKRUTACJA - INFORMATOR: 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia drugiego stopnia stacjonarne