PERSPECTIVES OF ACOUSTICS

Perspectives of Acoustics jest zewnętrznie recenzowaną monografią wieloautorską, finansowaną przez Instytut Muzyki będący jednostką naukową na Wydziale Sztuki w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Pomysłodawcą i inicjatorem powstania monografii wieloautorskiej oraz jej pierwszym redaktorem naukowym jest ad. dr Adam Rosiński, który określa aktualny oraz przyszły kierunek rozwoju wzmiankowanej monografii, uwzględniając w szczególności rozprzestrzenienie Perspectives of Acoustics na międzynarodowym rynku wydawniczym.