PRZESTRZENIE AKUSTYKI

Przestrzenie akustyki jest zewnętrznie recenzowaną monografią wieloautorską wydawaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pomysłodawcą i inicjatorem powstania monografii wieloautorskiej oraz jej pierwszym redaktorem naukowym jest ad. dr Adam Rosiński, pracownik Instytutu Muzyki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.