PROF. DR HAB. SZT. LESZEK SZARZYŃSKI

Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie w 1977 roku w klasie fletu prof. Barbary Świątek-Żelazny. W latach 1976-1979 był I flecistą Filharmonii w Olsztynie, a w sezonie 1979/80 - Filharmonii Szczecińskiej. Od 1981 do 1984 roku przebywał w Egipcie, gdzie pracował jako I flecista Cairo Symphony Orchestra i wykładowca Konserwatorium Kairskiego. W Kairze założył też zespół kameralny „Pro Musica", którego członkami byli muzycy z różnych krajów, a który stał się pierwowzorem zespołu o tej samej nazwie, założonego przezeń w Olsztynie w 1985 roku. W latach 1985-1992 Leszek Szarzyński z zespołem „Pro Musica" dokonał wielu nagrań radiowych i telewizyjnych, występował w kraju i za granicą. Od 1985 do 1997 roku był I flecistą Filharmonii w Olsztynie, w której następnie w latach 1997-1999 sprawował funkcję dyrektora artystycznego, zaś w sezonie 1999/2000 - dyrektora naczelnego.

We wrześniu 1992 roku założył zespół kameralny „Pro Musica Antiqua", którego jest dyrektorem artystycznym i menadżerem. Zarówno zespół, jak i Leszek Szarzyński indywidualnie, zostali wyróżnieni w roku 2006 Nagrodą Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w uznaniu zasług dla kultury polskiej, a w 2007 roku artysta wraz z zespołem „Pro Musica Antiqua" otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Najlepszy z Najlepszych" za promocję regionu warmińsko-mazurskiego w świecie. W roku 2011 odznaczony brązowym medalem Zasłużony Kulturze - Gloria Artis.

Od 1993 roku Leszek Szarzyński jest dyrektorem artystycznym Letnich Koncertów, ponadto od 1996 do 2006 - Giżyckich Koncertów Organowych i Kameralnych. Od 1996 roku współorganizuje cykliczne spotkania „Cavata na olsztyńskim zamku". W latach 2000-2002 pełnił w Ełku funkcję dyrektora generalnego Akademii Fletowej, a od roku 2001 piastował stanowisko dyrektora artystycznego Mazurskiego Festiwalu Sztuk, Kultur i Narodów oraz pełnomocnika prezydenta miasta ds. kultury i edukacji. W latach 2003-2004 był doradcą do spraw kultury wojewody warmińsko-mazurskiego.

W 1999 roku został profesorem w Katedrze Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jako solista i kameralista koncertował w kilkunastu krajach świata (Egipt, Hiszpania, Włochy, Niemcy, Austria, Francja, Rosja, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Litwa i Szwecja). Współpracuje również z wieloma filharmoniami w kraju. Dokonał wielu nagrań archiwalnych i na płytach CD. Dokonania te zostały uhonorowane między innymi nagrodą „Atut 94" i „Złotą Płytą" przyznaną przez firmę fonograficzną DUX. W latach 1995-2011 nagrał z zespołem „Pro Musica Antiqua" - w ramach realizacji projektu „Muzyka europejska w zabytkach Warmii i Mazur" - sześć płyt w tym m.in. z sonatami barokowymi kompozytorów niemieckich, włoskich, francuskich i angielskich oraz z muzyką polską dawną i współczesną. Dodatkowa płyta, zrealizowana w ramach tego projektu w roku 2005, nosi tytuł: „Muzyka europejska w przyrodzie Warmii i Mazur". W dorobku artysty znajduje się także płyta solowa z polską muzyką współczesną, nagrana wspólnie z Warsaw Chamber Orchestra w 2001 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Leszek Szarzyński gra na flecie Pearl Handmade Flute, 14 K Gold Body, model „Maesta" 9840RBE. Od roku 2002 jest przedstawicielem artystycznym tej firmy.