PROF. DR HAB. SZT. HONORATA CYBULA

Dyrygent, nauczyciel akademicki, pedagog muzyczny, animator ruchu chóralnego.

Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Olsztynie (1981) w klasie dyrygentury prof. Lechosława Ragana oraz Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (1985) - dyplom z wyróżnieniem w klasie dyrygentury             prof. Krystyny Domańskiej-Maćkowiak. Kwalifikacje I st. stopnia w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych uzyskała w Akademii Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego       w Poznaniu (1999), zaś stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (2011).

Od 1993 roku kierownik artystyczny i dyrygent chóru mieszanego „Camerata".  Była dyrygentem Chóru Dziewczęcego „Skowronki" Pałacu Kultury w Poznaniu (1988-1991), Zespołu Kameralnego „Ad libitum" (1997-2002), chóru „Canzonetta" Państwowej Szkoły Muzycznej w Iławie (1995–2017). Od roku 2017 pracuje z chórami Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Olsztynie.  W roku 2001 uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego szkolnictwa muzycznego.                         

Poprowadziła, jako dyrygent ponad 1000 koncertów chóralnych i wokalno-instrumentalnych dla publiczności Polski, Anglii, Austrii, Belgii, Białorusi, Estonii, Czech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Łotwy, Majorki, Macedonii, Niemiec, Rosji, Szwajcarii, Szwecji, Watykanu, a także Włoch. Prezentowała polską muzykę na festiwalach chóralnych polskich oraz zagranicznych w Anglii, Czechach, Hiszpanii, Niemczech, Rosji, na Litwie i Majorce. W krajowych i zagranicznych konkursach chóralnych  zdobyła           z prowadzonymi przez siebie zespołami ponad 30 najwyższych nagród i wyróżnień: Grand Prix, I miejsca, Złotych Medali oraz nagród indywidualnych dla dyrygenta.

W swoim dorobku posiada szereg nagrań radiowych m.in. dla Radio Vaticana                     w Rzymie (Włochy, 1990) i dla Westdeutscher Rundfunkw Kolonii (Niemcy, 1997).  Nagrała 15 płyt CD i DVD z muzyką chóralna. Najważniejsze z nich to wydane                           w niemieckiej firmie fonograficznej ARNOMUSIK  „Geistliche Musik aus Polen" (1998)             i „Vivat Musica"(1999) oraz edytowane w Polsce: „Camerata śpiewa kolędy" (2000), „Koncert chóralny" (2003), „Jako w niebie, tak i na ziemi" (2004), „Koncert Noworoczny" (2005), „Dziękujemy Ci JP II" (2007), „Kantata Maryjna"(2008), „What a Wonderful Word"(2009), „Chrystus Pan się narodził" (2011).  

Autorka artykułów i książek o muzyce chóralnej, opracowań pieśni ludowych, kolęd i pieśni patriotycznych na chór mieszany i na chór o głosach równych, kompozytorka kolęd i utworów o charakterze religijnym.  

Od 2000 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Muzyki Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Prowadzi zajęcia z dyrygowania, czytania partytur, kształcenia słuchu, zespołów wokalnych. Jej obszary zainteresowań badawczych to:

1. Ekspresja dzieła muzycznego w przestrzeni koncepcji twórczej i jej realizacji artystycznej.

2. Komunikacja dyrygenta z zespołem chóralnym.

3. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności wokalnych dziecka.

W latach 2014-2019  kierowała  Zakładem Dyrygentury i Kształcenia Wokalnego Instytutu Muzyki Wydziału Sztuki UWM w Olsztynie. Od 2012 roku jest członkiem Komisji Senackiej UWM ds. Kadr.

W latach 1995-2012  współorganizowała 7 polsko-niemieckich projektów chóralnych zrealizowanych w Polsce, Niemczech i na Majorce oraz 10. edycji festiwalu Iławskie Spotkania Chóralne. 

W latach 2006-2016 była koordynatorem w regionie warmińsko-mazurskim Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska" Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.

Od 2015 r. współorganizuje  oraz jest wykładowcą realizowanych na Litwie                        i w Polsce muzycznych projektów edukacyjnych dla nauczycieli polonijnych.               Organizatorem warsztatów jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie  i Stowarzyszenie „Macierz Polska” w Wilnie (Litwa).

Jest zapraszana do pracy w jury ogólnopolskich i regionalnych konkursów chóralnych i wokalnych.

Za swoją działalność artystyczną i dydaktyczną została uhonorowana: Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2011), Odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla kultury polskiej” (2006), Odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”(2018), Honorową Odznaką Wojewody OlsztyńskiegoZasłużony dla Warmii i Mazur (2019), Nagrodą II stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie                      za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej (2004), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2018), tytułem „Twórca wizerunku Iławy” (2009) i zasłużonym dla miasta Iławy (2011) oraz nagrodami Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.