PROF. DR HAB. SZT. BENEDYKT BŁOŃSKI

Prof. dr hab. szt. BENEDYKT BŁOŃSKI Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Bezpośrednio po ukończeniu studiów (1982) wrócił do Olsztyna, gdzie rozpoczął działalność artystyczną i naukową.    

Praca zawodowa:
od 01.07. 1982 r.  do teraz - pracownik naukowy dawnej WSP, obecnie Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
od 01 luty 1998 - 2001  Kierownik Katedry Dyrygentury Chóralnej
od 01. 01. 2010 -01.03.2013 - dyrektor Instytutu Muzyki
- od 01.09.2012 - do chwili obecnej Dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko -   Mazurskiego w Olsztynie,

a jednocześnie:

od 1982r do 30.03.2009 r. - Kierownik artystyczny Chóru im. prof. W. Wawrzyczka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
- od 01.09.2009 do teraz - Kierownik artystyczny Chóru przy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie
- 1988 r.- Przewód artystyczny I stopnia w dziedzinie sztuki muzyczne  w dyscyplinie artystycznej prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych (Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie)
- 1993 r. - Przewód artystyczny II stopnia w dziedzinie sztuki muzyczne  w dyscyplinie artystycznej dyrygentura (Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku)

- 1999 r. -  tytuł naukowy - profesor sztuk muzycznych ( w wieku 42 lat!)
- 2005 r.- 
 stanowisko profesora zwyczajnego

Od roku 1982 do 2009 pracował również z Chórem im. prof. W.  Wawrzyczka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, z którym brał udział w wielu konkursach    i festiwalach, krajowych  i zagranicznych, zdobywając szereg najwyższych nagród (I miejsca, złote medale, a także Grand Prix).

W swoim dorobku Benedykt Błoński ma liczne nagrania radiowe i telewizyjne w kraju i za granicą oraz 13 płyt CD:

- Domenico Cimarosa: Requiem pro defunctis,
Od Palestriny do Lennona,
Sacrum et profanum,
Cicha noc, Silent Night, Stille Nacht,
Czasem... (album wokalno-instrumentalny, prawykonanie),
- Dwupłytowy album: Chwalmy Pana
W śpiewie się  radujmy;
Gaude Mater Polonia...,
Litania Gietrzwałdzka (album wokalno-instrumentalny, prawykonanie),
Modlitwa o pokój,
- Feliks Nowowiejski - Pieśni morskie na chór mieszany a capella op. 42 (nr 1-17 i nr 18-34),
Wonderful World...

Prowadził także setki koncertów krajowych i zagranicznych (Grecja, Irlandia, Wielka Brytania, Belgia, Francja, Watykan, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Rosja, Meksyk, Argentyna, Litwa, USA) z muzyką polską i zagraniczną, w tym prawykonania utworów.

Benedykt Błoński od lat współpracuje z chórami zagranicznymi, a także z Filharmonią Warmińsko-Mazurską, dla której przygotowywał i prowadził koncerty oratoryjne. Zasiada w radach artystycznych i jury licznych konkursów i festiwali chóralnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym (m.in. Ogólnopolski Turniej Chórów Legnica Cantat w Legnicy, Ogólnopolski Konkurs Chórów a cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy, Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach, Międzynarodowy Festiwal Chóralny im. F. Nowowiejskiego  w Barczewie, Międzynarodowe Recitale Chóralne Hora Cantavi w Suwałkach, Międzynarodowy Festiwal Rybnicka Jesień Chóralna im. H.M.Góreckiego w Rybniku, Międzynarodowy Festiwal Chórów im. Kazimierza Fobera w Bielsku-Białej, Międzynarodowy Konkurs Pieśni Adwentowej  i  International Music Festival w Bratysławie (Słowacja) ,International Choir Festival Kaunas Cantat - Kowno (Litwa), Światowa Olimpiada Chóralna - IX World Choir Games (Rosja, 2016) - jako jedyny reprezentant z Polski, Singing World - XIV International Festival of Choral Art - Sankt Petersburg (Rosja), Europejska Olimpiada Chóralna (Ryga, 2017, Łotwa), Ogólnopolski Konkurs  i Festiwal Chóralny „Musica In Urbe" (Bydgoszcz).

Był dyrektorem artystycznym międzynarodowych warsztatów chóralnych Eurochor 2001, dyrektorem artystycznym Polsko-Niemieckiej Akademii Chóralnej In Terra Pax. Jest członkiem International Choir Olympic Council i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie.

Jest pracownikiem naukowym w Instytucie Muzyki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (od roku 2012- dziekan Wydziału Sztuki), recenzentem wielu prac doktorskich, habilitacyjnych i na tytuł profesora, promotorem czterech prac doktorskich, członkiem Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na lata 2009-2020.

Wykłada również dyrygowanie i metodykę prowadzenia chórów  na Podyplomowych Studiach Chórmistrzostwa i Emisji Głosu przy Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Od roku 2009 prowadzi Chór przy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, z którym już osiągnął znaczące sukcesy ( m.in. I miejsce w kat. chóry mieszane na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym  w Kiten/Primorsko (Bułgaria)-2010r. i Złote Medale w kategoriach musica sacra i pop music w IV Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Lloret de Mar - Barcelona 2014r.),  a także przygotował dzieła wokalno - instrumentalne  m.in.: Carmina burana C. Orffa,  Requiem d-moll, Mszę C-dur „ Koronacyjną" W.A. Mozarta, Requiem J. Ruttera (prawykonanie olsztyńskie), Messe modale en septuor J. Alaina (prawykonanie polskie), Missa pro pace, Angelus, Victoria W. Kilara, IX Symfonię - L. van Beethovena, Te Deum - M.A. Charpentiera, Stabat Mater F.Schuberta, Missa pro pace op.49. nr.3 F.Nowowiejskiego, Stabat Mater G.B.Pergolesiego, Symfonię FATIMA H.J.Botora (prawykonanie światowe), Dziadka do orzechow Piotra Czajkowskiego,  opery: Tosca G. Pucciniego  i Traviata
G. Verdiego, Jasia  i Małgosię E. Humperdincka, Amahl i nocni goście G.C. Menottiego,  operetki:  Księżniczkę Czardasza I. Kalmana, Zemstę nietoperza J. Straussa, musical - Skrzypek na dachu Jerry'ego Bocka.

Za swoją działalność artystyczną i pedagogiczną został uhonorowany:

Odznaką Ministra Kultury i Sztuki „Zasłużony Działacz Kultury" (1997); Honorową Odznaką Wojewody Olsztyńskiego „Zasłużony dla Warmii i Mazur" (1997); Złotym Krzyżem Zasługi (2001); Nagrodą indywidualną Prezydenta Miasta Olsztyna (2002); Odznaką Honorową Złotą z Laurem Zarządu Głównego PZChiO; Nagrodami indywidualnymi I i II stopnia Rektora UWM w Olsztynie; Nagrodą Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007); Nagrodą  im. Feliksa Nowowiejskiego przyznawaną przez Prezydenta Miasta Olsztyna w dziedzinie sztuk muzycznych (2011), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2012), Nagrodą Prezydenta Olsztyna - Statuetka św. Jakuba w dziedzinie nauka (2016), Medalem im. Biskupa Ignacego Krasickiego (2016), IKONĄ WARMII I MAZUR - w uznaniu wybitnych osiągnięć w dziedzinie kultury (2018).