MGR MARIA RACEWICZ

Maria Racewicz urodziła się w 1980 r. w Gdańsku. W 1999 ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku (sekcja rytmiki). Następnie rozpoczęła studia na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku. Dyplom magistra sztuki w specjalności rytmika uzyskała w 2004 roku. W trakcie studiów otrzymała stypendium Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia w nauce (2003 r.). W latach 2000 – 2002 brała udział w warsztatach muzykoterapii grupowej organizowanych przez przewodniczącą Grupy Roboczej „Muzykoterapia” Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dr n. hum. Elżbietę Galińską w Warszawie. Od 2002 do 2009 roku śpiewała w Chórze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie przez dwa lata pełniła funkcję prezesa zespołu. W 2006 roku otrzymała Brązową Odznakę Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Już na studiach rozpoczęła prowadzenie zajęć z rytmiki w przedszkolach. Obecnie pracuje jako nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej Nr 30 w Olsztynie, w Korczakowskiej Szkole Marzeń oraz prowadzi rytmikę w Miejskim Przedszkolu Nr 40.

Od 2018 roku jest doktorantką w Katedrze Pedagogiki Specjalnej i Resocjalizacji na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie naukowo zajmuje się edukacją domową.