MGR ŁUKASZ JÓŹWIAK

mgr Łukasz Jóźwiak

Pianista, pedagog. Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz Akademii Sztuki w Szczecinie na kierunku Instrumentalistyka. Uczył się pod kierunkiem mgr Mariana Witońskiego, prof. Franciszka Gajba, prof. Anny Kozub oraz  prof. dr hab. Bogusława Rottermunda. Swoje umiejętności i wiedze doskonalił i pogłębiał na rozmaitych kursach, warsztatach, seminariach.

Zaangażowany w wiele projektów muzycznych współpracując m.in. z Filharmonią Warmińsko-Mazurską, zespołem Pro Musica Antiqua, chórami olsztyńskimi czy kabaretem literackim.

Obecnie jest asystentem na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz nauczycielem dyplomowanym w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. Im. Fryderyka Chopina w Olsztynie oraz Powiatowej Szkole Muzycznej w Dywitach.