MGR JOANNA KOTARSKA

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, kierunku wychowanie muzyczne w 1988 roku. Bezpośrednio po ukończeniu studiów zatrudniona w Zakładzie Wychowania Muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, obecnie Instytucie Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jest pracownikiem dydaktycznym, prowadzi metodykę przedmiotu muzyka oraz metodyczne warsztaty zawodowe, jest również akompaniatorem na zajęciach dyrygowania. W poprzednich latach prowadziła także zasady muzyki, literaturę muzyczną dla dzieci, czytanie partytur, instrument szkolny.

Pracowała jako nauczycielka wychowania muzycznego w Szkole Podstawowej nr 24 w Olsztynie oraz prowadziła zajęcia umuzykalniające w olsztyńskich przedszkolach. Uczestniczy w Ogólnopolskich Konferencjach i Warsztatach Metodycznych Nauczycieli Muzyki.

 

W latach 1989-1997 prowadziła koncerty z cyklu „Spotkania z Panią Muzyką” dla przedszkoli i koncerty z cyklu „Spotkania z Muzyką” dla uczniów szkół podstawowych organizowane przez Filharmonię Warmińsko-Mazurską w Olsztynie i w regionie warmińsko-mazurskim.

W latach 2003-2008 była akompaniatorem zespołu wokalno-instrumentalnego „Pax et Bonum” działającego przy Szkole Podstawowej nr 18 w Olsztynie. Zespół aktywnie współpracował z wieloma instytucjami Olsztyna. Z jej udziałem młodzi artyści wystąpili na licznych uroczystościach i koncertach organizowanych w Olsztynie, w regionie warmińsko-mazurskim i poza granicami kraju (Niemcy, Litwa) oraz nagrali 2 płyty CD. Artystyczna współpraca zaowocowała otrzymaniem w 2006 roku statuetki i tytułu Przyjaciela Szkoły Podstawowej nr 18 w Olsztynie.

W latach 2006-2008 współpracowała z Miejskim Zespołem Profilaktyki i Terapii Uzależnień realizując program skierowany do dzieci i młodzieży „Mogę być artystą”.

W latach 2007-2014 uczestniczyła w Ogólnopolskim Programie Rozwoju Chóralistyki Szkolnej „Śpiewająca Polska” realizowanym pod patronatem Narodowego Centrum Kultury w Warszawie prowadząc przesłuchania chórów szkolnych w regionie warmińsko-mazurskim.

W 2010 roku była opiekunem artystycznym i organizacyjnym koncertów studentów Instytutu Muzyki w Uniwersytecie im. M. Lutra w Halle-Wittenberg w Niemczech, zorganizowanych w ramach Międzynarodowej Akcji "Tandem" realizowanej przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i Fundację ŻAK UWM wraz ze Studentenwerk Halle i Uniwersytetem im. M. Lutra w Halle-Wittenberg w Niemczech.

 

Przez wszystkie lata prowadzi szeroką działalność organizacyjną. Od wielu lat jest opiekunem organizacyjnym koncertów odbywających się w ramach dyplomowych prezentacji artystycznych studentów kończących studia w Instytucie Muzyki, wielokrotnie organizowała coroczne Święto Wydziału Sztuki Niebieskie Piórko, współorganizowała spotkania z cyklu Forum Biblioteczne „W drodze do Sztuki” odbywające się na Wydziale Sztuki, pełniła funkcję współorganizatora i sekretarza studiów podyplomowych powołanych w Instytucie Muzyki, była i jest sekretarzem Ogólnopolskich i Międzynarodowych Konferencji Naukowych organizowanych w Instytucie, kilkakrotnie pełniła funkcję opiekuna roku, wielokrotnie powierzano jej obowiązki sekretarza Kierunkowej, a następnie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w rekrutacji na I rok studiów, jest koordynatorem planów zajęć dydaktycznych w Instytucie Muzyki. Była i jest członkiem wydziałowych rad, zespołów, komisji, m .in.: Rady Wydziału Sztuki, Rady Instytutu Muzyki, Rady Dziekańskiej, Wydziałowej Komisji Dydaktycznej i innych.

 

W 2011 roku została Osobowością Roku Wydziału Sztuki UWM w Olsztynie. Uhonorowana również Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.