MGR EWA ZUBA

Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II ST w Olsztynie w klasie fortepianu, a także kierunku wychowanie muzyczne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie w 1989 r.

W latach 1989-1991 była nauczycielką przedmiotu wychowanie muzyczne w szkołach podstawowych nr 4 oraz nr 11 w Olsztynie w klasach I-VIII.
Od 1990 r. jest pracownikiem dydaktycznym Katedry Wychowania Muzycznego WSP w Olsztynie, a obecnie Instytutu Muzyki UWM.

Nauczyciel gry na fortepianie, akompaniator, uczestnik Międzynarodowych Warsztatów Pianistycznych ,,Idea-obraz- technika". Jest autorką programów nauczania do przedmiotów kształcenia muzycznego: improwizacja fortepianowa, nauka akompaniamentu z czytaniem a'vista, elementy akompaniamentu z improwizacją fortepianową. Współautorka zestawów egzaminacyjnych II etapu egzaminów praktycznych.
Od 1996 r. jest inicjatorką, organizatorką oraz współorganizatorką licznych audycji muzycznych dla dzieci i młodzieży i koncertów na terenie uczelni, a także w olsztyńskich przedszkolach, szkołach, podstawowych, parafiach, Specjalistycznym Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym, Domu Małego Dziecka ,,Nagórkowa Dolina", klubie Akces oraz Urzędzie Miasta Olsztyna. Wieloletni patronat artystyczny koncertów m. in. z okazji Święta Niepodległości, a także koncertów pod hasłem ,,Katyń... ocalić od zapomnienia" zaowocowało otrzymaniem Testamentu Żołnierzy Państwa Podziemnego z rąk kombatantów oraz tytułu Przyjaciela Przedszkola nr 37 w Olsztynie.

Bierze czynny udział w koncertach muzyki wokalno-instrumentalnej: ,,Musica Sacra" w Wyższym Seminarium Duchownym M. W. ,,Hossianum", projekcie edukacyjnym ,,Z Uniwersytetem na Ty", muzycznych prezentacjach Instytutu Muzyki ,,Niebieskie Piórko", artystycznych majówkach Domu Pomocy Społecznej w Barczewie, koncertach muzyki kameralnej w Klubie Pracowników Baccalarium, koncertach dyplomowych studentów Instytutu Muzyki i wielu innych.

Wieloletni członek Akademickiego Chóru im. prof. W. Wawrzyczka, a od 2009 r. - członek Chóru przy Filharmonii Warmińsko- Mazurskiej w Olsztynie.
Członek jury III Międzyszkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek ,,Kolędowania czar".
Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, Komisji Egzaminacyjnej, Komisji Mieszkaniowej oraz Wydziałowej Komisji Stypendialnej.
Nagroda Zespołowa Rektora UWM w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej, Nagroda Indywidualna Rektora UWM w Olsztynie w dziedzinie organizacyjnej.