MGR EWA WANKIEWICZ

Pianistka. Urodziła się w Giżycku, ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. I. J. Paderewskiego w Olecku Filia w Gołdapi, Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. im F. Chopina w Olsztynie w klasie fortepianu mgr Lidii Zaborskiej oraz studia magisterskie i podyplomowe w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku w klasie fortepianu prof. Jana Kadłubiskiego.
Swoje umiejętności pianistyczne doskonaliła na licznych kursach mistrzowskich pod kierunkiem wybitnych pianistów -pedagogów i kameralistów polskich ,i zagranicznych.
Od 2008 roku jest wykładowcą w Instytucie Muzyki  Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej i prowadzi takie przedmioty jak Fortepian i Nauka akompaniamentu z czytaniem nut a vista. Pracuje na stanowisku nauczyciela dyplomowanego w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Olsztynie jako pedagog i akompaniator.
Członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków -Samodzielnego Koła nr 37 w Olsztynie oraz Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu.
Współorganizator- koordynator trzech edycji ( w latach 2017 - 2020 ) Festiwalu Pianistycznego im. I. Garglinowicz w Olsztynie, w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st.
Artystka współpracuje z Akademią III Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie ( wykłady i koncerty ). Koncertując solo i kameralnie aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym miasta oraz regionu Warmii i Mazur.