DR MIŁOSZ PIOTROWSKI

Urodzony w 1960 r. w Ostrowie. Dyplom magistra sztuki uzyskał na wydziale rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w 1989 r., stopień doktora sztuki w zakresie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne w 2012 r.  na Wydziale Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Uczestnik Sympozjum Rzeźby Kamień w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 2006 r., Międzynarodowego Sympozjum rzeźby w Cavan, France 2008 r. Brał udział w programie Międzynarodowej wymiany Nauczycieli Akademickich - Teaching Stuff Exchange Erasmus 2016 r. w University of Ostrava Czech Republic.

Otrzymał Stypendium Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Nagrodę Rektora UWM Olsztyn w 2011 r.

Zainteresowania i badania własneod dłuższego czasu oscylują wokół greckiej koncepcji złotego podziału odcinka w sztuce rzeźby i architektury. Proporcja  tego podziału to złota liczba Fi nazwana tak od nazwiska greckiego rzeźbiarza Fidiasza. Obie koncepcje powstały w okresie rozkwitu demokracji Ateńskiej za czasów Peryklesa. Fascynuje go obserwacja  rozwoju demokracji w starożytnej Grecji, który pobudził i splatał się ściśle z rozwojem nauki i sztuki oraz  obserwacja, jak obecnie nowe media społecznościowe wyrównują szanse każdej jednostki ludzkiej w dostępie do dorobku cywilizacyjnego ludzkości i dają jej szanse na uczestnictwo w dalszym  rozwoju tego dorobku zarówno biernie jak i czynnie. Dawne koncepcje greckie złotego podziału odcinka przeżywają dziś nie tylko swój renesans, ale stały się obiektami dalszego dynamicznego rozwoju.