DR JOANNA BENTKOWSKA - HLEBOWICZ

Urodzona w 1973 r. w Olsztynie. Absolwentka Wydziału Wychowania Artystycznego WSP w Olsztynie, dyplom w 1997 roku w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Kiejstuta Bereźnickiego. Stopień doktora w dziedzinie sztuk plastycznych uzyskała w 2015 r. na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Prowadzi zajęcia z rysunku i malarstwa dla studentów I stopnia edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych. Organizuje i prowadzi plenery malarskie dla studentów I roku oraz jest koordynatorem praktyk studenckich. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART oraz Stowarzyszenia Areszt Sztuki i Fundacji Wyłom. Jest autorką 30 wystaw indywidualnych m.in. w Olsztynie, Gdyni, Warszawie, Rzeszowie, Kielcach, Lidzbarku Warmińskim, Zebrzydowicach i Czeskim Cieszynie, brała udział w ok. 100 konkursach oraz wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, m.in. we Włoszech, Francji, w Niemczech, Serbii, Korei Płd., Holandii, Chorwacji i na Ukrainie.

Prowadzi i organizuje warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, kursy przygotowawcze na studia artystyczne oraz konkursy plastyczne dla młodzieży. Jest wielokrotnym jurorem w konkursach plastycznych, a także kuratorem wystaw studenckich oraz wystaw absolwentów UWM organizowanych przez Stowarzyszenie Absolwentów UWM. W 2017 r. była koordynatorem projektu Uniwersytet Młodego Odkrywcy organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym również prowadziła warsztaty plastyczno-muzyczne. Jest autorką monografii pt. Port wydanej w 2015 r. oraz monografii artystycznej pt. Gdzie Neptun mówi dobranoc z 2019 r.

Tworzy głównie w obszarze malarstwa. Jako temat obrazów szczególnie upodobała sobie pejzaż industrialny, zwłaszcza infrastrukturę portową. Poszukuje w tym motywie relacji zachodzących między tematem samego portu a różnymi jego aspektami – od relacji morza ze stałym lądem po bogatą symbolikę związaną z zagadnieniami morskimi. Ukazuje natłok linii, kierunków, konturów oplatających płaską plamę. Ostatnio  stosuje zwielokrotnienie wybranej płaszczyzny, która dodatkowo komplikuje zastaną w obrazie rzeczywistość. To wszystko jeszcze dosadniej sprawia, że ukazane w obrazie przestrzenie portowe stają się niespokojne i skłaniają do zastanowienia się nad specyfiką portu. Poprzez zmultiplikowanie fragmentów obrazu, artystka zastanawia się nad subiektywnym odbiorem otaczającego świata, wybieraniem i zapamiętywaniem elementów ważnych dla każdego człowieka. Do tej pory w tematyce nawiązującej do tematów marynistycznych stworzone zostały cykle obrazów: „Gdzie Neptun mówi dobranoc” (2018-2019), „Port morski” (2016-2017), „Wraki” (2016-2017), „Port” (2011-2015), „Kutry morskie” (2008-2011), „Kutry” (2003-2008). Artystka oprócz w/w cykli stworzyła również kolekcje pt. „Kry”, „Pejzaże”, „Las Paskowy”, „Frombork”, „Civitella” oraz „Kościoły”. Obok malarstwa ważną dla niej techniką jest grafika cyfrowa, dzięki której powstały cykle pt. „Klarnet”, „Kalejdoskop”.

Nagrody: 2019 Osobowość Roku Wydziału Sztuki UWM; 2018 Nagroda Rektora II stopnia za osiągnięcia naukowe; 2018  I Nagroda na II Ogólnopolskim Biennale Malarstwa/Pejzaż Architektoniczny, Bisztynek; 2018  Wyróżnienie honorowe na Ogólnopolskiej Wystawie Marynistycznej Barwy Morza 2018, Gdynia; 2017 Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Armenia – tożsamość i miłość, Warszawa; 2015  Nagroda im. Hieronima Skurpskiego – nagroda zespołowa; 2017 Odznaka Honorowa – Zasłużony dla Kultury Polskiej;