DR IZYDOR BORYS

Urodzony w 1965 r. w Reszlu. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni-Orłowie. Studia  na Wydziale Rzeźby PWSSP w Gdańsku. Dyplom w pracowni prof. Stanisława Radwańskiego w 1991 r.

Od 1995 r. asystent w Pracowni Rzeźby Wyższej Szkoły Pedagogicznej a potem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2003  r. uzyskał stopień doktora. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta. W latach 2009 - 2017  pełnił obowiązki kierownika Pracowni Rzeźby. Należy do ZPAP, Stowarzyszenia „Areszt Sztuki” i Fundacji „Wyłom”. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych oraz uczestnikiem wielu wystaw zbiorowych.

Ważniejsze wystawy indywidualne: Galeria „Triada”, Sopot, 1992 r.; Galeria Rynek, Olsztyn: 2001, 2003, 2015;

Galeria „DA” Dworek Artura, Gdańsk, 2009 r.; Galeria ZPAP Gdańsk, 2010 r.; Galeria Jednego Obrazu, Muzeum Warmii i Mazur, Zamek, Olsztyn, 2012 r.; Filharmonia w Zagrzebiu, Chorwacja, 2013 r.; Fabryka Sztuk, Tczew, 2014 r.; „Przejście”, Galeria BWA, Olsztyn, 2017 r.

Ważniejsze wystawy zbiorowe: Galeria „El” Elbląg, 1993 r.; Olsztyńskie Biennale Plastyki, BWA - 2001,2003,2005, 2007, 2019; Galeria Rocca Paolina, Perugia,Włochy, 2007, 2008;  „Dom Polski” oraz

w Galeria „Arka” w Wilnie, 2009 r.; Wystawa poświęcona pamięci Prof. Teresy Platy Nowińskiej, Salon wystawowy ASP, Warszawa, 2010 r.; 20-lecie Instytutu Sztuk Pięknych UWM, BWA, Olsztyn, 2010 r.; „Mistrz i uczeń”, Galeria Zamek, Reszel, 2012 r.; Festiwal Sztuki „Ogień”, Galeria Elektor, Warszawa, 2015 r.;  „10 lat Aresztu Sztuki”, Galeria Amfilada, Olsztyn, 2015 r.; Wystawa Instytutu Sztuk Pięknych pt.”Forma 25”, BWA, Olsztyn, 2015 r.; „Wolna Forma”, BWA, Olsztyn, 2018 r.

Nagrody i wyróżnienia: Międzynarodowy konkurs Rzeźby w Kamieniu, La Chatre (Francja) - II nagroda, 1993 r.; Międzynarodowy Konkurs Rzeźby w Śniegu, Sarnia (Kanada) - II nagroda, 1996 r.; Cztery nagrody Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w dziedzinach: naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, 2004, 2012, 2014, 2017.; Konkurs na statuetkę UWM „Nicolaus Copernicus” – I nagroda, 2013 r.; Srebrny Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2017 r.; Honorowa odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2016 r.; Nagroda Prezydenta Olsztyna w dziedzinie kultury za całokształt pracy twórczej w dziedzinie plastyki, 2016 r.; XI Olsztyńskie Biennale Sztuki o Medal Prezydenta - wyróżnienie honorowe za rzeźbę „Bez tytułu” wykonaną w technice ceramicznej, 2019 r.

Głównym obszarem twórczych działań jest rzeźba tworzona w tworzywie ceramicznym łączonym niekiedy
z metalem. Źródłem inspiracji jest natura oraz  archetypiczne formy, prawzory zakodowane w tzw. „pamięci zbiorowej”. Tworzy cykle prac: Kule, Archetony, Kokony, Fantomy, nad którymi pracuje od wielu lat.

Ma na swoim koncie  również realizacje monumentalne. Jest autorem pomnika  Św. Jana Pawła II dla polskiej parafii w Copiaque, Nowy Jork, 2015, oraz rzeźby Papieża w Klebarku Wielkim k. Olsztyna, 2012 r.

W 2015 r. wykonał  kompozycję rzeźbiarską pt. „Żurawie” dla Portu lotniczego w Szymanach, oraz brał udział w projektowaniu paneli na elewację terminalu. W 2018 r. wykonał pomnik Ks. Adalberta Wojciecha Zinka przed Katedrą Św. Jakuba w Olsztynie.