DR HAB. SZTUK MUZYCZNYCH ILONA DULISZ, PROF. UWM

ILONA DULISZ
 dr hab. sztuk muzycznych (teoria / historia muzyki)

  • Magister  muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Rola instrumentacji w baletach Igora Strawińskiego, promotor prof. dr hab. Danuta Jasińska, 1993)
  • Magister germanistyki Uniwersytetu Gdańskiego (Zur Musik in der Suggestopädie, promotor prof. dr hab. Halina Stasiak, 1998)
  • Doktor sztuk muzycznych, specjalność teoria muzyki, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (Twórczość religijna Feliksa Nowowiejskiego. Cechy stylistyczno-warsztatowe i recepcja, promotor prof. dr hab. Leon Markiewicz, 2008)
  • Doktor habilitowany w dziedzinie sztuki, dyscyplina sztuki muzyczne,  Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (cykl artykułów Studia nad twórczością Feliksa Nowowiejskiego.  Interpretacje – Konteksty – Recepcja, 2020)

 

PRACA NAUKOWA

Publikacje naukowe

Konferencje naukowe

DYDAKTYKA

Prowadzone przedmioty:
      historia muzyki
      analiza dzieła muzycznego
      literatura muzyczna
      specjalistyczna literatura muzyczna
      zasady muzyki
      metodyka przedmiotu audycje muzyczne

Lista prac dyplomowych

 

UDZIAŁ W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH I ARTYSTYCZNYCH

Komitet Redakcyjny Wydania Dzieł Feliksa Nowowiejskiego  PWM Kraków

Komitet Redakcyjny ds. badań nad muzyką niemiecką w Europie środkowo-wschodniej - Uniwersytet w Lipsku

Związek Kompozytorów Polskich Sekcja Muzykologiczna

Polskie Towarzystwo  Muzyki Współczesnej

Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie


DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNO-POPULARYZATORSKA