DR HAB. MAREK SZCZĘSNY, PROF. UWM

Urodzony w 1965 r. w Bydgoszczy. Studia ukończył na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1993 r. otrzymał stypendium na pobyt we Włoszech przyznane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, gdzie rozpoczął staż na Akademii Sztuk Pięknych we Florencji. W 1994 r. podjął  pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. W 1999 uzyskał kwalifikacje I stopnia na ASP w Gdańsku. W 2008 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na UMK w Toruniu. Od 2010 r. pracuje na stanowisku profesora uczelni na Wydziale Sztuki w Olsztynie w Instytucie Sztuk Pięknych. Pełni funkcję koordynatora systemu Erasmus+. Organizuje wspólne wystawy i projekty artystyczne w Polsce, Niemczech, Francji i Włoszech. Jest malarzem i rysownikiem, którego inspiruje tradycja malarska różnych epok. Nie komentuje jednak zawartych w nich wątków, lecz w swoich dziełach nadaje im nowy wymiar. Nie ukrywając inspiracji, z jednej strony podkreśla ważność realizacji czysto malarskiej, z drugiej ogromną fascynację malarstwem abstrakcyjnym, które wywodzi się z obserwacji natury i jest próbą wejścia w głąb jej przeżywania. W swoich płótnach widzi kształt barwnego zapisu, będący swoistego rodzaju pamiętnikiem malarza, gdzie zapisuje własną prawdę o świecie, o sobie i o tym, co niewymierne i niełatwe do zdefiniowania.

Jest autorem ponad 30 wystaw indywidualnych, w tym kilku zagranicznych: Kunst in Maschinenraum, Gottingen, Niemcy 2016; Galeria Spazio di Asimetrie w Bresci 2017; Galeria LAV w Zagrzebiu 2018.

Nagrody i odznaczenia:Wyróżnienie na I Biennale Plastyki Olsztyńskiej 1998; II Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim FALA’99; Wyróżnienie równorzędne na II Olsztyńskim Biennale Plastyki „O Medal Prezydenta” 2001; II Nagroda na VI Biennale Plastyki Bydgoskiej 2002; III Nagroda na III Biennale „Tarnowskie Klimaty” 2005; Wyróżnienie na IV Olsztyńskim Biennale Plastyki „O Medal Prezydenta” 2005; Wyróżnienie honorowe na Olsztyńskim Biennale Plastyki 2007;  Brązowym Medalem Prezydenta RP za długoletnią służbę 2012; Wyróżnienie Prezesa Okręgu ZPAP 2014; Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” 2015; Nagroda Prezydenta miasta Olsztyna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej 2016;Nagroda Rektora UWM 2017.

Prace w kolekcji UMK Toruń, Accademia Via Ricasoli delle Belle Arti di Firenze, Muzeum im Bolesława Biegasa w Ciechanowie, Mannheim Galeria Caritas,  Galeria Dom Polski w Wilnie, Kunstforum-Neustadt Niemcy.