DR HAB. KAROL KISIEL, PROF. UWM

Kształcił się w Akademii Muzycznej w Gdańsku (w klasie prof. Marcina Tomczaka), Musikhochschule Lübeck (klasa prof. Gerda-Müllera Lorenza) oraz Estońskiej Akademii Muzyki i Teatru w Tallinie (klasa prof. Toomasa Kaptena). W 2013 roku uzyskał stopień doktora, a w 2020 roku doktora habilitowanego w dyscyplinie artystycznej dyrygentura.

Laureat wielu stypendiów i wyróżnień, między innymi: stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2019), stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zakresu upowszechniania kultury (2018), nagrody Prezydenta Estonii dla jednego z najlepszych absolwentów uczelni wyższych w kraju (2013).

Swoje umiejętności doskonalił na kursach mistrzowskich pod kierunkiem Arthura Sjögrena, Jana Yngwe i Risto Joosta (chóralistyka) oraz Colina Mettersa, Nikolaia Alexeeva i Manuela Hernándeza-Silvy (dyrygentura symfoniczna).

Współpracował z wieloma chórami i orkiestrami, m.in.: Cappellą Gedanensis, Akademickim Chórem Uniwersytetu Gdańskiego, Chórem Akademii Muzycznej w Gdańsku, Chórem Musikhochschule Lübeck, Chórem Kameralnym Voces Musicales (Estonia), Chórem Kameralnym Noored Eesti Hääled (Estonia), Chórem Estońskiej Akademii Muzyki i Teatru, Chórem Politechniki w Tallinie, Chórem Ziemelmeita (Finlandia), Chórem Akademii Muzycznej w Göteborgu, zespołem instrumentów historycznych Silva Rerum arte, Orkiestrą Symfoniczną Berlin Sinfonietta, Orkiestrą Symfoniczną Estońskiej Akademii Muzyki i Teatru, Orkiestrą Symfoniczną Miasta Elche (Hiszpania), Litewską Miejską Orkiestrą Symfoniczną w Wilnie. 

Założyciel i kierownik artystyczny (2010-13) estońskiego zespołu Repertorio Vocale, z którym zdobył III nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Tallinie w kategorii zespołów wokalnych, a także poprowadził wiele koncertów w repertuarze muzyki dawnej i współczesnej. 

Od 2015 roku kierownik artystyczny Zespołu Wokalnego Simultaneo, z którym zdobył Złoty Dyplom i I Nagrodę w kategorii Zespoły kameralne na XXVII i XXXII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumi oraz Złoty Dyplom, III miejsce w kategorii Chóry kameralne oraz Wyróżnienie dla dyrygenta na V Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Gdańsku, a także zrealizował wiele wydarzeń artystycznych w Polsce, Estonii, Islandii i Finlandii.

Współpracuje ze znakomitymi współczesnymi kompozytorami, takimi jak: Tõnu Kõrvits, Aleksandra Vrebalov, Uģis Prauliņš, Paweł Łukaszewski, Páll Ragnar Pálsson, Charles Van Hemelryck czy Alberto Schiavo. 

Pomysłodawca i organizator kursów dyrygenckich, które poprowadzili: Jaan-Eik Tulve i zespół Vox Clamantis z Estonii (laureaci nagrody Grammy), Risto Joost z Estonii (dyrektor artystyczny MDR Rundfunkchor i Tallińskiej Orkiestry Kameralnej), Daniel Reuss z Holandii (dyrektor artystyczny Cappelli Amsterdam i Ensemble Vocal Lausanne), Kaspars Putniņš z Łotwy (dyrektor artystyczny Ars Nova Kopenhagen i Łotewskiego Chóru Radiowego), Signe Asmussen z Danii (członkini kwartetu wokalnego Theatre of Voices, laureatka nagrody Grammy). 

 Założyciel i prezes Fundacji Polihymnia, której celem jest popularyzacja muzyki dawnej i współczesnej.