DR HAB. JAROSŁAW BUJNY

Urodzony w 1971 r. w Warszawie. Absolwent Projektowania Graficznego Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie uzyskał dyplom magisterski z wyróżnieniem. Ukończył międzywydziałowe środowiskowe studia doktoranckie, pod kierunkiem promotora dr hab. Jacka Staniszewskiego prowadzącego Pracownię Propagandy Społecznej na Wydziale Grafiki ASP w Gdańsku. Pracuje na stanowisku adiunkta w pracowni projektowania graficznego w Instytucie Sztuk Pięknych na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Kurator i organizator wystaw w Kanadzie, Francji, Niemczech. Występował na konferencjach i sympozjach o komunikacji wizualnej, typografii i projektowaniu graficznym w Polsce, Austrii i Indiach. Prowadził warsztaty i wykłady ze studentami w Niemczech, Finlandii. Publikuje teksty krytyczne o projektowaniu. Prowadzi autorskie studio graficzne, bujny.com, zajmujące się kreacją i realizacją projektów graficznych i multimedialnych, identyfikacją wizualną, ilustracją, rozwiązaniami wizualnymi dla klientów komercyjnych, instytucji kultury oraz wydawnictw. Jego projekty publikowane były m.in. w Gazecie Wyborczej, Nesweeku, New York Timesie itd. Członek Zarządu / KR / Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, największego polskiego stowarzyszenia projektantów grafiki użytkowej.

                Głównym obszarem badań naukowych oraz twórczości artystycznej jest analiza dotycząca rozumienia obrazów graficznych na przykładzie klasycznej formy wypowiedzi wizualnej, jaką jest plakat. W kręgu jego dociekań obecne są następujące zagadnienia: jakie komunikaty wizualne mają większą siłę oddziaływania na widza, jak budować formy graficzne, wypowiedź wizualną, tak, aby była zrozumiała dla odbiorcy pod każdą szerokością geograficzną o różnym zapleczu kulturowym? Badania te łączą się także z poszukiwaniem relacji między obrazem a tekstem, typografią.

Z analiz tych wyłania się kolejny wątek,  koncentrujący się na tworzeniu komunikacji wizualnej zaangażowanej społecznie. W obszarze projektowania graficznego poszukuje nowych obrazów i sposobów komunikacji wizualnej dla działań prozdrowotnych oraz prospołecznych, stale mając na uwadze zachowanie jakości artystycznej, wizualnej oraz klarowności komunikacyjnej. Ten obszar poszukiwań badawczych oraz artystycznych znalazł odbicie w sformułowaniu i poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: Czy projektowanie graficzne, sztuka, komunikacja wizualna, może pomóc w zmniejszeniu zachorowalności na różne choroby, w szczególności na choroby nowotworowe?

Pytanie to stanowi klucz do pracy doktorskiej zatytułowanej NOWO/TWORY – w poszukiwaniu nowych ścieżek w komunikacji, projektowaniu graficznym i sztuce, które będą wsparciem dla chorych, ich rodzin, lekarzy oraz środowisk zaangażowanych.

                Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i indywidualnych. Plakaty jego autorstwa prezentowane były na finałowych wystawach najważniejszych konkursów plakatowych na całym świecie m.in.: International Poster Triennale Toyama w Japonia: Lahti International Poster Triennial w Finlandii; Shanghai Biennial of Asia Graphic Design w Chinach; Italian Poster Biennial oraz CHEAP a Street Poster Art Festival we Włoszech; Golden Bee poster Biennale w Moskwie; International Triennial of the Political Poster Show, Mons w Belgii; Biennial of Poster Bolivia BICeBé, a także w Wenezueli, Meksyku, Chinach, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Turcji itd.

                Nagrody i wyróżnienia: Stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla doktorantów za wybitne osiągnięcia za 2015 r. oraz ponownie za 2016 r.; Stypendium Ministerstwa Kultury Rządu Kanadyjskiego, a także Prezydenta Miasta Gdańska. Laureat m.in. nagród: Prezydenta Miasta Gdyni, Galiony Gdyni w kategorii Kreacja artystyczna, 2017 r.; Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców i Naukowców w dziedzinie grafiki użytkowej, 2001 r.; finalista wielu konkursów plakatu, nagrodzony między innymi na: 3 Międzynarodowym Festiwalu Plakatu PlakatFest 2019 w Chorzowie; Taipei International Design Award 2016 w kategorii Visual Communication Design; Stypendium DAAD na Projekt zatytułowany "Future of Europe", realizowany w Merz Akademie w Sztutgardzie w Niemczech, 2020.