DR HAB. GRZEGORZ LEWANDOWSKI

Absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Łodzi (1990 - 1996). Swój warsztat doskonalił na kursach mistrzowskich w Polsce i za granicą. Studiował również wychowanie muzyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy (1986 - 1989) oraz w Studium Wychowania Przedszkolnego w Szczebrzeszynie (1982 - 1986).
W latach (1993 - 1995) był solistą Teatru Muzycznego w Łodzi. Następnie do 2001 r. pracował dla impresariatu za granicą. Do jego obowiązków należała organizacja występów artystycznych w Europie oraz udział w koncertach jako solista śpiewak. Występował między innymi w Niemczech (Filharmonia im. Herberta von Krajana w Berlinie, filharmonia w Monachium, opera w Lipsku, ICC Berlin, HCC Hamburg), w Austrii (Kurhalle Oberlaa Wiedeń), w Danii (Radisson SAS Falk Center Copenhagen i Teatr Królewski w Kopenhadze), w Grecji (Thesaloniki).
Twórca i organizator I Olsztyńskiego Festiwalu Opery, Operetki i Musicalu (2004 - 2005).
Od 2001 r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, obecnie w Instytucie Muzyki, jest wykładowcą emisji głosu oraz interpretacji tekstu z dykcją, a także w Policealnym Studium Aktorskim przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie - impostacji oraz śpiewu w praktyce aktora.