DR HAB. GRZEGORZ JARMOCEWICZ, PROF. UWM

Polski artysta wizualny, fotograf, pedagog, kurator, juror międzynarodowych konkursów fotograficznych, recenzent przeglądów portfolio, współzałożyciel i Dyrektor Artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Białystok INTERPHOTO – jednego z najbardziej prestiżowych w Europie Środkowo-Wschodniej festiwali fotograficznych. Autor tekstów o fotografii. Uczestnik programu rezydencji artystycznej Kaunas Photo. Debiutował w środowisku PAcamera Club w Suwałkach w latach 90. XX wieku. Ukończył z wyróżnieniem studia z zakresu fotografii w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Tytuł doktora uzyskał w PWSFTviT w Łodzi, habilitację w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Rozpoznawalność przyniósł mu cykl inscenizacji zatytułowany Rekwizytornia (1995). Jest to opis kondycji ludzkiej będący postmodernistyczną, sięgającą po język dadaistyczny, formą odpowiedzi na zaistniałe w tamtym czasie przemiany społeczeństwa postkomunistycznego, czerpiącego nowe wzorce ze świata konsumpcji. Jego twórczość często opiera się o znak i symbol głęboko wpisane w systemy kulturowe, rozważające cykliczność przemian ludzkiego życia w kontekście historycznym (serie: Ślady II, 1996; Usque ad finem, 1997; Tempus tenere, 2008; Usque ad hesternum, 2011), a także osobistym (Ire ex praeteritis, 2012; Ire ex, 2013). Struktura tych cykli ewoluuje od działań intermedialnych, wykorzystujących emulsję fotograficzną na płótnie i obiekt, po klasyczną pracę z wielokrotną ekspozycją i aparatem otworkowym 4x5”. W kolejnych latach jego postawa twórcza pozostaje zdefiniowana eksperymentem fotograficznym oraz dezaprobatą wspólnotowej amnezji historycznej. Powstają dwa projekty, których elementami są wielkoformatowe prace stworzone przy pomocy emulsji światłoczułej, aplikowanej na podłoże aluminiowe. Jednym z przesłań tych dzieł są przywoływane przez artystę „lustra obdarzone pamięcią”, jak XIX w. określił dagerotypy Oliver Wendell Holmes. Pierwszy z nich, Pamięci odbitych spojrzeń z 2014; to akcja artystyczna przeprowadzona w ramach festiwalu Die Brücke (2014), odbywającego się jednocześnie w Słubicach i we Frankfurcie nad Odrą. Każda miniona chwila. Fotografia jako pamięć (2015) jest projektem, odnoszącym się do najważniejszych, a zarazem podstawowych właściwości medium fotografii. Jego idea opiera się o pamięć społeczną i historyczną zawartą w obrazie fotograficznym. Metafora powrotu łącząca przeszłość z teraźniejszością stała się podwaliną badań artystycznych i odniesień do wielokulturowej historii miasta, w którym urodził się Jarmocewicz. Wątki historyczne determinują również zestaw prac, który powstał zaledwie w ciągu siedmiu dni pandemicznej odwilży, jaka nastała na przełomie wiosny i lata 2020 roku, kiedy to, na krótką chwilę zostały otworzone granice. W ramach rezydencji artystycznej Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Kaunas Photo Grzegorz Jarmocewicz zebrał materiał pod tytułem On both sides of the border. Why do I fall in love with Lithuania, który ewoluował wzbogacając się o kolejne elementy do Linia na mapie. Kulturowe wątki pogranicza polsko-litewskiego (2020). Jest to rodzaj podróży po miejscach zamieszkiwanych w średniowieczu przez plemiona bałtyjskie (Jaćwingów i Prusów), których bezpośrednimi spadkobiercami są współcześni Litwini i próba identyfikacji tożsamości historycznej obecnie mieszkających tam ludzi. Odmiennym w charakterze jest wielosegmentowy, multimedialny projekt Camera Opresiva (2022/23) będący projektem badawczym eksplorującym zagadnienia wpływu obrazu fotograficznego i filmowego na funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa. Jego elementy sięgają po odniesienia poznawcze i opisowe mechanicznych urządzeń rejestracyjnych wykorzystywanych do inwigilacji oraz sterowania zbiorowością ludzką na wielu płaszczyznach. Badają wpływ algorytmów oraz sztucznej inteligencji na nasze zachowania. Odkrywają mechanizmy działania deepfake czy GANs image. Stawiają pytania odnoszące się do powszechnie stosowanej polaryzacji i opresji.

Twórczość Grzegorza Jarmocewicza wystawiana były między innymi w takich miastach jak Berlin, Brescia, Bratysława, Budapeszt, Drezno, Jokohama, Kowno, Poznań, Rotterdam, Tallinn, Warszawa czy Wrocław. Prace artysty znajdują się w kolekcjach prywatnych oraz w Muzeum Okręgowym w Suwałkach, CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, Museo Ken Damy di Fotografia Contemporanea, Brescia we Włoszech, CSW Suwałki, CLZ Białystok.