DR HAB. ADAM MIECZYKOWSKI, PROF. UWM

Adam Mieczykowski – artysta, pedagog, menadżer . Należy do grona najaktywniejszych organizatorów życia muzycznego w kraju. Jest absolwentem Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Poznaniu, w 2016 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuki. Od wielu lat prowadzi intensywną działalność pedagogiczną w szkolnictwie artystycznym, oraz naukowo – dydaktyczną jako profesor uczelni na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, gdzie obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Sztuki Muzyczne i Dyrektora Instytutu Muzyki. Członek Senatu UWM na kadencję 2020-2024.

Działalność artystyczną rozpoczął jeszcze jako student klasy perkusji w legendarnym już Poznańskim Zespole Perkusyjnym pod kierunkiem artystycznym profesora Jerzego Zgodzińskiego. Ponad 10 lat współpracował z Orkiestrą Kameralną Amadeusz Polskiego Radia w Poznaniu kierowanej przez znakomitą dyrygentkę Agnieszkę Duczmal , z którą występował w największych salach koncertowych w kraju i zagranicą. Twórca wielu projektów m.in. Percussion Duo, który zadebiutował we wrześniu 2010 roku podczas festiwalu SkArPa, prezentującym sylwetkę cenionego artysty Stefana Themmersona oraz Super Art Duo UWM . W programie wykorzystuje oryginalne kompozycje muzyki perkusyjnej i transkrypcje wykonywane  na egzotycznym instrumentarium z udziałem technik multimedialnych. Koncertuje jako solista i kameralista, ma w swoim dorobku szereg prawykonań, nagrań płytowych, współorganizator wielu festiwali, warsztatów i konkursów.

W 2004 roku został dyrektorem Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego, którą z powodzeniem kieruje do dzisiaj . Od tego czasu Orkiestra przeszła szereg dynamicznych zmian, które ugruntowały jej pozycję na muzycznej mapie kraju. Jest dyrektorem artystycznym festiwali i cyklicznych programów koncertowych, promuje muzyczną działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży. Jest inicjatorem budowy Filharmonii Płockiej, której zakończenie planowane jest w roku 2024.

Wiceprezes Stowarzyszenia Pedagogów Perkusistów, Członek Płockiego Towarzystwa Muzycznego im. Wacława Lachmana, Towarzystwa Naukowego Płockiego, nauczyciel dyplomowany oraz wieloletni ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli.  Za swoją pracę artystyczną, pedagogiczną i organizacyjną wielokrotnie wyróżniany i nagradzany przez min.: Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Edukacji Narodowej i Sportu i Rektora UWM.

Zainteresowania obejmują perkusję we wszystkich jej aspektach, zarówno wykonawczych jak i twórczych, oraz aktywny wypoczynek  - w szczególności windsurfing oraz jazda na rowerze i nartach.