DR ANNA DROŃSKA

Urodzona w 1972 roku. Absolwentka Państwowego Liceum Plastycznego w Olsztynie oraz Wydziału Wychowania Artystycznego Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Dyplom pod kierunkiem prof. Stanisława Trzeszczkowskiego uzyskała w 1999 r. Doktorat obroniła na Wydziale Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych
w Łodzi w 2006 r. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Zajmuje się malarstwem, tkaniną eksperymentalną i performancem. Spektrum jej twórczych zainteresowań obejmuje przestrzenie związane ze sztuką ekologiczną, głęboką ekologią i aktywnością artystyczną zaangażowaną w kwestie społeczne. Współzałożycielka i członek Grupy Artystycznej FAŁDY.

Autorka kilkunastu wystaw indywidualnych i uczestniczka wielu zbiorowych

Nagrody i wyróżnienia:

2006 Nagroda Rektora UWM za osiągnięcia naukowe; 2007 I wyróżnienie na Biennale Plastyki Olsztyńskiej; 2009 Laureatka konkursu na Projekt Rozwojowy Własny, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 2010 Nagroda Rektora UWM za osiągnięcia naukowe i artystyczne; 2011 Grand Prix VII Biennale Plastyki Olsztyńskiej „ O Medal Prezydenta”; 2011 wyróżnienie na VI Międzynarodowym Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej w Łodzi; 2014 Nagroda Rektora UWM za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne; 2016 Nagroda Prezydenta Miasta Olsztyna za „Upowszechnianie Sztuki Współczesnej”; 2017 II nagroda na Olsztyńskim Biennale Sztuki; Wykładowca Roku 2017/2018 Uniwersytetu Dzieci w kategorii warsztat; 2019 Wyróżnienie na Olsztyńskim Biennale Sztuki.