DR ADAM ROSIŃSKI

Adam Rosiński – adiunkt, doktor sztuki z zakresu akustyki muzycznej (promotor prof. Andrzej Miśkiewicz – Wydział Reżyserii Dźwięku, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina).

Ukończył czteroletnie Środowiskowe (Międzywydziałowe) studia III stopnia w trybie skróconym – w ciągu dwóch lat. Zrealizował w tym czasie wszystkie przedmioty w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina wymagane planem czteroletnich studiów. Uzyskał pozwolenie od Rady Wydziału na wcześniejsze zakończenie studiów wraz z możliwością obrony dysertacji doktorskiej. 

Ukończył Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki, uzyskując dyplom magistra sztuki z wyróżnieniem.

W latach 2011 – 2015 wykładał w Międzywydziałowym Instytucie Nauk o Sztuce w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie prowadził zajęcie interdyscyplinarne dotyczące szeroko pojętej sztuki muzycznej oraz wizualnej scalonej z technologiami informacyjnymi.

Od 2016 roku związany z Instytutem Muzyki na Wydziale Sztuki, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu instrumentacji i aranżacji tradycyjnej, instrumentacji wirtualnej i cyfrowej, produkcji muzycznej, realizacji nagrań, technologii studyjnej, technologii estradowej, dubbingu i udźwiękowienia filmu itp. 

Jest autorem licznych publikacji naukowych dotyczących zastosowania najnowocześniejszych technologii cyfrowych w realizacji nagrań muzycznych, wykorzystania zdobyczy multimedialnych w procesie kształcenia zarówno uczniów, studentów i nauczycieli oraz akustyki muzycznej i reżyserii dźwięku. Aktualnie jest aktywnym reżyserem dźwięku w systemach stereofonicznych oraz wielokanałowych do polskich i zagranicznych filmów dokumentalnych. Należy do wielu gremiów naukowych: m. in. Polskiego Towarzystwa Akustycznego, jest członkiem honorowym Polskiego Stowarzyszenia Realizatorów Dźwięku, Audio Engineering Society itp.

Wybrane publikacje:

Monografie naukowe:

Microphone Techniques in Stereo and Surround Recording, Jagiellonian University Press, Kraków 2022. LINK

- Psychoakustyczne konteksty strumieniowania percepcyjnego w muzyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2018. LINK

- Wykorzystanie komputera w realizacji nagrań muzycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013. LINK

 

Rozdziały w monografiach naukowych:

Wpływ wykształcenia muzycznego na grupowanie dźwięków sekwencji ABA-ABA w rytm galopujący, w: Przestrzenie akustyki. Professional Acoustics, A. Rosiński (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2021, s. 53-70.  LINK

- Perception of Sound via Auditory Image Analysis, made in the Conceptual Context of the Philosophy of Music, in: Humanitarian Corpus, Vol. 2 Issue 35, M.P. Drahomanov National University of Pedagogy Academic Press, Vinnytsia: TVORY 2020, s. 101-107. LINK

Wpływ akustyki architektonicznej na kreowanie tożsamości sonorystycznej kościołów, w: II Sobór Watykański (1962-1965) i jego wpływ na Kościół katolicki. Perspektywa tradycjonalistyczna, A. Krawcewicz, P. Benken (red.), Wydawnictwo Inforteditions, Zabrze-Tarnowskie Góry 2018, s. 87-102. LINK

- Zastosowanie systemów interaktywnych we współczesnej edukacji muzycznej, w: Problematyka kształcenia muzycznego na poziomie studiów wyższych w zmieniającym się obrazie zjawisk kulturowych, A. Tupieka-Buszmak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2017, s. 131-140. LINK

- Lokalizacja pozornych źródeł dźwięku w nagraniach binauralnych, w: Nowe trendy w naukach inżynieryjnych 4, Tom II, M. Kuczera (red.), CreativeTime, Kraków 2013, s. 9-18. LINK

- Rola instrumentów wirtualnych w kształceniu słuchu barwowego, w: Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno-ekonomicznych 4, Tom I, M. Kuczera (red.), CreativeTime, Kraków 2013, s. 9-21. LINK

- Mastering jako sztuka oddziaływania na barwę utworów muzycznych, w: Młodzi naukowcy dla polskiej nauki, Część X, Nauki inżynieryjne, Tom I, M. Kuczera (red.), CreativeTime, Kraków 2013, s. 11-17. LINK

- Improwizacja wokalna do aranżacji jazzowych jako forma twórczości w szkołach muzycznych, w: Młodzi naukowcy dla polskiej nauki, Część XII, Nauki humanistyczne i społeczno-ekonomiczne, Tom I, M. Kuczera (red.), CreativeTime, Kraków 2013, s. 9-16. LINK

Akustyka pomieszczeń sakralnych a zrozumiałość przekazu słownego, w: Muzyka sakralna w europejskim przekazie kulturowym. Historia - kryteria - współczesność, J. Bramorski (red.), Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Gdańsku, Gdańsk 2012, s. 85-103. LINK

 

Artykuły w czasopismach naukowych:

- Digital technologies in teaching conducting, „PUPIL: International Journal of Teaching, Education and Learning” 2023, Vol. 6, No. 3, s. 57‒67. LINK

- The Use of Virtual Musical Instruments in Timbre Recognition Training, “International Journal of Learning and Teaching” 2023, Vol. 9, No. 3, s. 256‒260. LINK

- Zastosowanie technologii cyfrowych w materialnej przestrzeni budynków sakralnych, „Liturgia Sacra”, (1) 24, Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2018, s. 255-266. LINK

- Przestrzenna lokalizacja dźwięku u osób z niepełnosprawnością wzrokową, „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej”, 26/2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 209-219. LINK

- Cyberkultura i twórczość digitalna jako moda w społeczeństwie multimedialnym, „Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja” 6/2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2016, s. 74-90. LINK

- Komputer jako multimedialne narzędzie w pracy dydaktycznej nauczycieli muzyki w szkolnictwie ogólnym i muzycznym I stopnia, „Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja” 5/2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2015, s. 84-113. LINK

- Akustyka wnętrz sakralnych a wrażenie przestrzenności pomieszczenia, „Przegląd Religioznawczy” 4 (250) 2013, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Religioznawczego, Warszawa 2013, s. 99-108. LINK

- Wybór systemu nagłośnienia pomieszczeń sakralnych, „Colloquia Theologica Ottoniana” 2/2013, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 165-183. LINK

- Kształcenie nauczycieli muzyki w zakresie edukacji medialnej, „NEODIDAGMATA” 35/2013, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2013, s. 83-101. LINK

- Zastosowanie wirtualnych instrumentów muzycznych w realizacji udźwiękowienia kompozycji i aranżacji muzycznych, „Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja” 2/2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2012, s. 100-113. LINK

- Elektroniczne instrumenty klawiszowe jako narzędzie wspomagające proces nauczania muzyki, „Kultura i Wychowanie Międzynarodowe elektroniczne czasopismo naukowe” 4 (2) 2012, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, Łódź 2012, s. 160-175. LINK