OŚRODEK INICJATYW ARTYSTYCZNYCH

 

Ośrodek Inicjatyw Artystycznych został utworzony na mocy zarządzenia Pana Rektora nr 28/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku. Pierwotnie w skład OIA wchodziły Chór im. Prof. W. Wawrzyczka oraz Galeria „Stara Kotłownia”. Z dniem 12 września 2019 roku na mocy zarządzenia nr 58/2019 do Ośrodka została włączona kolejna agenda, czyli Uniwersytecki Teatr Muzyczny UWM. 

Misja Ośrodka Inicjatyw Artystycznych: Kreowanie przestrzeni kulturalnej w środowisku akademickim. Odpowiedź na potrzeby akademickiej i lokalnej społeczności. Prezentacja form artystycznych przygotowanych przez wykwalifikowaną kadrę. 

 

KONTAKT: 

Ośrodek Inicjatyw Artystycznych
 
mgr szt. Julia Michalak
 
mgr Marta Szulc
 
nr tel. 89 524 56 72
 
Wydział Sztuki
ul. Szrajbera 11,
10-007 Olsztyn
pok. 110