OŚRODEK INICJATYW ARTYSTYCZNYCH

 

Ośrodek Inicjatyw Artystycznych został utworzony na mocy zarządzenia Pana Rektora nr 28/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku. Pierwotnie w skład OIA wchodziły Chór im. Prof. W. Wawrzyczka oraz Galeria „Stara Kotłownia”. Z dniem 12 września 2019 roku na mocy zarządzenia nr 58/2019 do Ośrodka została włączona kolejna agenda, czyli Uniwersytecki Teatr Muzyczny UWM. Najkrócej istniejącą agendą OIA jest Studio Nagrań, które zostało włączone do ośrodka 14 grudnia 2020 roku na mocy zarządzenia 107/2020.

Misja Ośrodka Inicjatyw Artystycznych: Kreowanie przestrzeni kulturalnej w środowisku akademickim. Odpowiedź na potrzeby akademickiej i lokalnej społeczności. Prezentacja form artystycznych przygotowanych przez wykwalifikowaną kadrę. 

 

KONTAKT: 

mgr sztuki Julia Michalak
Ośrodek Inicjatyw Artystycznych

https://www.facebook.com/oia.wydzialsztuki


e-mail: oia@uwm.edu.pl

 

Wydział Sztuki

pok. 130,

ul. Szrajbera 11,

10-007 Olsztyn