MIĘDZYNARODOWY MISTRZOWSKI KURS WOKALNY I KONFERENCJA "TRAKT GŁOSOWY"

Międzynarodowy Warmińsko - Mazurski Mistrzowski Kursu Wokalny z elementami anatomii, fizjologii i higieny głosu

to cykliczne warsztaty wokalne organizowanych przez dr hab. Hannę Zajączkiewicz, prof. UWM (Kierownik Katedry Otorynolaryngologii, Chorób Głowy i Szyi UWM i profesor Instytutu Muzyki WS UWM) przy współudziale prof. dr hab. Zdzisława Madeja Kierownika Katedry Wokalistyki Akademii Muzycznej w Krakowie oraz prof. Izabeli Kłosińskiej z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i casting director’a Teatru Wielkiego - Opery
Narodowej w Warszawie.

Celem kursu jest pogłębianie warsztatu wokalnego oraz wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i higieny głosu. Organizatorzy warsztatów zamierzają również przyczynić się do zacieśnienia współpracy między polskimi ośrodkami
akademickimi. 

 

 

Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa. Trakt głosowy - zagadnienia interdyscyplinarne

Konferencja ta, to interdyscyplinarny sposób podejścia do zagadnienia profesjonalnego głosu ludzkiego organizowanego przez Katedrę Otolaryngologii, Chorób Głowy i Szyi UWM w Olsztynie, przy współudziale Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej oraz Katedry Wokalistyki Akademii Muzycznej w Krakowie.

Celem konferencji jest wypracowanie konsensusów dotyczących interdyscyplinarnego podejścia do profesjonalnego głosu ludzkiego. Organizatorzy zamierzają również przyczynić się do zaciśnienia współpracy między polskimi ośrodkami akademickimi.