MIĘDZYNARODOWY MISTRZOWSKI KURS WOKALNY

Międzynarodowy Warmińsko - Mazurski Mistrzowski Kursu Wokalny z elementami anatomii, fizjologii i higieny głosu

to cykliczne warsztaty wokalne organizowanych przez dr hab. Hannę Zajączkiewicz, prof. UWM (Kierownik Katedry Otorynolaryngologii, Chorób Głowy i Szyi UWM i profesor Instytutu Muzyki WS UWM) przy współudziale prof. dr hab. Zdzisława Madeja Kierownika Katedry Wokalistyki Akademii Muzycznej w Krakowie oraz prof. Izabeli Kłosińskiej z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i casting director’a Teatru Wielkiego - Opery
Narodowej w Warszawie.

Celem kursu jest pogłębianie warsztatu wokalnego oraz wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i higieny głosu. Organizatorzy warsztatów zamierzają również przyczynić się do zacieśnienia współpracy między polskimi ośrodkami
akademickimi.