WYKAZ PRZEDMIOTÓW

 

  • Studia licencjackie (3-letnie): dyrygowanie, zespoły muzyczne z metodyką, fortepian, II instrument, emisja głosu, kształcenie słuchu, instrumentacja, pracownia artystyczna, analiza dzieła muzycznego, psychologia z psychologią muzyki, metodyka i teoria edukacji muzycznej i in.
  • Studia magisterskie (2-letnie): dyrygowanie, zespoły muzyczne z metodyką, zespoły kameralne, kształcenie słuchu z metodyką, propedeutyka kompozycji i aranżacji, aranżacja komputerowa, propedeutyka realizacji dźwięku, improwizacja fortepianowa, historia kultury, pracownia artystyczna, seminarium prelekcji i krytyki muzycznej, komunikacja społeczna i organizacja imprez, promocja i marketing dóbr kultury, metodyka edukacji muzycznej osób niepełnosprawnych i in.

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne - wykaz przedmiotów.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia drugiego stopnia stacjonarne - wykaz przedmiotów.

Edukacja muzyczna szkolna - studia drugiego stopnia stacjonarne - wykaz przedmiotów.

Muzyka estradowa - studia drugiego stopnia stacjonarne - wykaz przedmiotów.