PRAKTYKI I PLENERY

Praktyka studencka obowiązuje studentów II roku pierwszego stopnia (Praktyka upowszechniania kultury plastycznej – 160 godz.) oraz I roku studiów drugiego stopnia (Praktyka zawodowa – 160 godz.). Praktyka upowszechniania kultury plastycznej odbywa się w galeriach i centrach sztuki, muzeach, instytucjach kultury, bibliotekach, ośrodkach edukacji i upowszechniania sztuki (Miejski Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Kultury, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, Młodzieżowy Domy Kultury, Pałac Młodzieży, Biblioteka Abecadło, itp.). Praktyka zawodowa odbywa się w ośrodkach kultury zajmujących się promocją sztuk wizualnych a także upowszechnianiem kultury plastycznej.  Praktykę zawodową można odbywać  w zakładach pracy i instytucjach zajmujących się promocją sztuk wizualnych lub wykonaniem zleceń z zakresu projektowania graficznego, aranżacji artystycznych, działań malarskich, rzeźbiarskich, graficznych, fotograficznych i filmowych oraz promocyjno-reklamowych (redakcje wydawnictw, ośrodki telewizyjne, studia fotograficzne, studia filmowe, studia projektowe, itp.).

 

Więcej w zakładce PRAKTYKI STUDENCKIE >>