OPIS KIERUNKU

Zgodnie z Kartą Bolońską Instytut Sztuk Pięknych prowadzi w systemie studiów stacjonarnych 3-letnie studia pierwszego stopnia – licencjackie oraz 2-letnie studia drugiego stopnia – magisterskie. Absolwenci studiów pierwszego stopnia otrzymują tytuł licencjata, zaś absolwenci studiów drugiego stopnia tytuł magistra.

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych to kierunek dla tych, którzy w przyszłości wiążą swoją aktywność zawodową ze sztuką, designem, fotografią, filmem i reklamą. To miejsce dla osób kreatywnych szukających sposobu na odnalezienie się na rynku sztuk wizualnych.  Oferta kształcenia w Instytucie Sztuk Pięknych pozwala poznać tajniki projektowania graficznego, multimediów, fotografii, filmu, intermediów, struktur wizualnych, a na studiach drugiego stopnia modelowania i wydruku 3D. Wszystko to w oparciu o tradycyjne pracownie artystyczne: malarstwa, rysunku, grafiki warsztatowej i rzeźby. Studenci pozyskują szeroki wachlarz umiejętności pracy w różnych technikach i technologiach artystycznych.  Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę artystów w każdej z dziedzin sztuki. Wykładowcy są aktywni artystycznie, a wielu z nich to specjaliści pracujący w branży kreacji wizualnej. Wszystko to wpływa na wysoki poziom przygotowania studenta do działalności twórczej i odnalezienia się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, na którym sztuki wizualne zawsze będą obecne. Kształcimy w sposób indywidualny poprzez realizację własnych projektów artystycznych pod okiem specjalistów. Nasi studenci na studiach I stopnia wybierają pracownię licencjacką według własnych preferencji. Pozwala im to na rozwijanie wiedzy, kompetencji i umiejętności w wybranej dziedzinie artystycznej. Na studiach II stopnia poszerzają te kompetencje przygotowując się do pracy w szeroko pojętej branży wizualnej.