WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia
dr hab. Jan Połowianiuk, prof. UWM – przewodniczący
dr Marzena Huculak, prof. UWM
dr hab. Katarzyna Bojaruniec, prof. UWM
przedstawiciel samorządu studenckiego