RAPORTY

JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Sprawozdanie z analizy wyników badań ankietowych "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych" na Wydziale Sztuki UWM - rok akademicki 2019/2020

Sprawozdanie z analizy wyników badań ankietowych "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych" na Wydziale Sztuki UWM -  2018/2019

Sprawozdanie z analizy wyników badań ankietowych "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych" na Wydziale Sztuki UWM - semestr zimowy 2017/2018

Sprawozdanie z analizy wyników badań ankietowych „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” na Wydziale Sztuki UWM – semestr letni 2016/2017

Sprawozdanie z analizy wyników badań ankietowych „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” na Wydziale Sztuki UWM – semestr letni 2015/2016

Sprawozdanie z analizy wyników badań ankietowych „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych" na Wydziale Sztuki UWM - semestr letni 2014/2015

Sprawozdanie z analizy wyników badań ankietowych „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych" na Wydziale Sztuki UWM - semestr zimowy 2014/2015

Sprawozdanie z analizy wyników badań ankietowych "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych" na Wydziale Sztuki UWM - semestr letni 2013/2014

Analiza badań ankietowych „Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie" - Wydział Sztuki (2013/2014)

Badania dotyczące losów zawodowych absolwenta UWM w Olsztynie. Absolwenci 2013/2014. Badanie po trzech latach. 

Badania dotyczące losów zawodowych absolwenta UWM w Olsztynie. Absolwenci 2012/2013. Badanie po trzech latach.

Studia z perspektywy absolwenta - badania ankietowe Wydziału Sztuki UWM