STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Struktura organizacyjna Instytutu Sztuk Pięknych

 

DYREKTOR:
dr hab. Violetta Kulikowska - Parkasiewicz, prof. UWM

tel.  89/ 524 62 96, 89/ 524 62 15
fax  89/ 527 34 09
e-mail: violettakulikowska@gmail.com

SEKRETARIAT:

ul. Szrajbera 11
10-007 Olsztyn
pok. 2

tel.     89/ 524 62 15
tel./fax   89/ 527 34 09
e-mail: sekretariat.isp@uwm.edu.pl

Specjalista
mgr Agnieszka Czaplejewicz
pok. 2
tel. 89 524 62 15

 

PRACOWNICY TECHNICZNI:

Specjalista
mgr Maja Siecińska
tel. 89 524 62 12
Pracownia Grafiki Warsztatowej
ul. Żołnierska 14A, 11-041 Olsztyn

Starszy technik
mgr Iwona Michalska
tel. 89 527 21 52
pok. 18

Starszy technik
mgr Ścibor Ciepielewski
pok. 13

 

Skład Rady Dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki:

 • dr hab. Violetta Kulikowska - Parkasiewicz, prof. UWM - przewodnicząca

 • dr hab. Marzena Huculak, prof. UWM - zastępca przewodniczącej

 • prof. dr hab. szt. Małgorzata Chomicz

 • prof. dr hab. szt. Wioletta Jaskólska

 • prof. dr hab. Aleksander Woźniak

 • dr hab. Maja Baranowska, prof. UWM

 • dr hab. Antoni Grzybek, prof. UWM

 • dr hab. Marek Szczęsny, prof. UWM

 • dr hab. Renata Zimnicka - Prabucka, prof. UWM

 • dr Izydor Borys

 • dr Jarosław Bujny

 • dr Anna Drońska