DZIAŁANOŚĆ NAUKOWA INSTYTUTU SZTUK PIĘKNYCH

W Instytucie Sztuk Pięknych realizowany jest temat badawczy:

Sztuki piękne w promocji regionu warmińsko-mazurskiego.

Dokonania artystyczno-naukowe pracowników Instytutu Sztuk Pięknych obejmują następujące formy działalności:

 • publikacja dzieł artystycznych w formie wystaw indywidualnych i zbiorowych o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
 • akcje i działania performatywne w przestrzeni publicznej,
 • inne projekty artystyczne,
 • publikacje w czasopismach naukowych,
 • udział w konferencjach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych,
 • wydawnictwa, publikacje katalogowe, albumowe,
 • funkcje promotorów i recenzentów w przewodach habilitacyjnych i doktorskich.

 

Badania naukowe

W Instytucie Sztuk Pięknych w ramach tematu badawczego Sztuki piękne w promocji regionu warmińsko-mazurskiego, którego celem jest promocja działań artystycznych twórców związanych z  jednostką, realizowane są indywidualne i zbiorowe projekty artystyczne, będące wynikiem poszukiwań w obszarze sztuki. W obrębie tego tematu pracownicy badawczo-dydaktyczni mają możliwość realizacji projektów, których efektem są wysoko punktowane osiągnięcia artystyczne.

Projekty realizowane w ramach badań naukowych:

1)      FUTUROPA - Przyszłość Europy oraz inne dylematy graficzne - projekt przeprowadzony przez dr Jarosława Bujnego wraz z prof. Joostem Bottema z międzynarodową grupą studentów w Merz Akademie w Stuttgardzie w Niemczech; publikacja dr. Jarosława Bujnego  stanowiąca podsumowanie w formie art-booku

2)      Wracam do siebie - projekt artystyczny złożony z cyklu rysunków oraz instalacji multimedialnej dr hab. Violetty Kulikowskiej-Parkasiewicz, prof. UWM, zaprezentowany na wystawie indywidualnej w Galerii BWA w Olsztynie, (http://bwa.olsztyn.pl/bwa3/index.php?site=article&id=634)

3)      Zgodnie z naturą - projekt artystyczny dr. hab. Piotra Obarka, prof. UWM, na który składa się cykl ok. 67 akwarel i rysunków, a także kalendarz zawierający wybrane
z cyklu prace. Całość zaprezentowana została na wystawie w Muzeum Warmii i Mazur odział Muzeum Przyrody w Olsztynie, które w sposób naturalny uwypukliło tematykę projektu, (https://muzeum.olsztyn.pl/2979-6386,sztuka-piotra-obarka-w-strone-natury,35782.html)

4)      Aleksander Woźniak – Patrząc na Tokio – Kreatywne obrazowanie metodą strumieni rysunkowych - publikacja artystyczna prof. dr. hab. Aleksandra Woźniaka,  stanowiąca wynik rezydencji artystycznej na Wydziale Grafiki Tokyo University of Arts,

5)      International Mokuhanga Conference (https://2021.mokuhanga.org/) w Japonii, podczas której przeprowadzone zostały warsztaty drzeworytnicze, zaprezentowane zostały autorskie grafiki oraz film pt. Aleksander Woźniak – Improvisational Mokuhanga – prezentujący twórczość A. Woźniaka oraz techniki kompozycyjne
i realizacyjne w drzeworycie improwizowanym. Przeprowadzony został także wykład dotyczący problematyki drzeworytu japońskiego,

6)      Silence - projekt artystyczny – cykl grafik prof. dr hab. Małgorzaty Chomicz wielokrotnie nagradzany na konkursach międzynarodowych: Rene Carcan International Prize for Printmaking w Brukseli, X Międzynarodowy Konkurs Sztuki Współczesnej San Valentino Arte we Włoszech, XV Międzynarodowy Konkurs Graficzny im. Józefa Gielniaka (https://www.muzeumkarkonoskie.pl/konkurs_gielniaka/xv-edycja/). 

7)      Ekwilibrium/Ekwiwalent – Wątki generatywne we współczesnej fotografii - dr. Jana Rogało, badania, efektem których była realizacja projektu artystycznego pt. Nature Model 001, zaprezentowanego na wystawie Bio-obecność. Sztuka w biotechnologicznym świecie. Wystawa miała miejsce w ASP w Gdańsku i towarzyszyła międzynarodowej konferencji pod tym samym tytułem, (https://zbrojowniasztuki.pl/wydarzenia/archiwum/bio-obecnosc-sztuka-w-biotechnologicznym-swiecie,4150). 

 

Poniżej przedstawiony został spis ważniejszych dokonań artystycznych, obrazujący aktywność twórczą artystów-pedagogów w ostatnich latach.

 

dr Jarosław Bujny

- Międzynarodowy Konkurs i Wystawa SATYRYKON, Legnica, 2022, III Nagroda,

- Biennial of Poster Bolivia 2019, I Nagroda,

- V PlakatFest 2019, Chorzów, II Nagroda.

 

prof. dr hab. Małgorzata Chomicz

- René Carcan International Prize for Printmaking, Bruksela, Belgia, 2020, Grand Prix,  Nagroda Publiczności,

- III International Print Biennale Yerevan, Armenia, 2021, Wyróżnienie,

- X Międzynarodowy Konkurs Sztuki Współczesnej "San Valentino Arte", Terni, Włochy, Wyróżnienie.

 

dr hab. Violetta Kulikowska-Parkasiewicz, prof. UWM

- IX Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego - Lubaczów 2017, Muzeum Kresów, Lubaczów, III nagroda,

- XI Olsztyńskie Biennale Sztuki, BWA, Olsztyn, 2019, Grand Prix,

- 47. Salon Zimowy, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Radom, 2022, Grand Prix.

 

dr hab. Renata Zimnicka-Prabucka, prof. UWM

- III Ogólnopolskie Biennale Malarstwa Pejzaż Architektoniczny, Bisztynek, 2020, II Nagroda.

 

dr Joanna Bentkowska-Hlebowicz

- Ogólnopolska Wystawa Malarstwa Marynistycznego Barwy Morza, Narodowe Muzeum Morskie, Gdynia, 2022, Nagroda Honorowa,

- II Ogólnopolskie Biennale Malarstwa Pejzaż Architektoniczny, Bisztynek, 2018, I Nagroda.

 

dr Izydor Borys

- XI Olsztyńskie Biennale Sztuki - O Medal Prezydenta, BWA, Olsztyn, 2019, Wyróżnienie Honorowe.

 

dr hab. Marzena Huculak, prof. UWM

- 10. Międzynarodowe Biennale Miniatury, Galeria Gaude Mater, Częstochowa, 2018, Wyróżnienie Honorowe,

- 12. Międzynarodowe Biennale Miniatury, Galeria Gaude Mater, Częstochowa, 2022, Wyróżnienie Honorowe.

 

dr Anna Drońska

- X Olsztyńskie Biennale Sztuki O Medal Prezydenta, Galeria BWA Olsztyn, 2017, II Nagroda,

- XI Olsztyńskie Biennale Sztuki o Medal Prezydenta, Galeria BWA, Olsztyn, 2019, Wyróżnienie.

 

dr hab. Marek Szczęsny, prof. UWM

- IV Ogólnopolskie Biennale Malarstwa Pejzaż Architektoniczny, Galeria Stara Kotłownia, Olsztyn, 2022, Wyróżnienie.

 

dr Marcin Piotrowicz

- XII Olsztyńskie Biennale Sztuki „O medal prezydenta”, Galeria BWA, 2022, Wyróżnienie,

- Nagroda „Talent Roku” przyznana przez Fundację „Pro Kultura i Sztuka”, 2018.

 

prof. dr hab. Wioletta Jaskólska

- XII Olsztyńskie Biennale Sztuki „O medal prezydenta”, Galeria BWA, 2022, III Nagroda.


 

Oprócz badań artystycznych i naukowo-artystycznych w Instytucie Sztuk Pięknych prowadzone były również badania naukowe, których autorkami są dr Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska oraz dr Ewa Gładkowska. Badania te dotyczyły następujących obszarów: historia sztuki dawnej, teologia ikony, historia sztuki współczesnej, sztuka najnowsza, współczesna krytyka artystyczna, estetyka, socjologia sztuki, dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur.

 

Wykaz publikacji za lata 2016-2022 dr Ewy Gładkowskiej:

 1. Gładkowska Ewa, Exegi monumentum, w: „Zachować – zmienić – zburzyć. Losy pomników
  w czasach przemian”, red. Piotr Żuchowski, Tadeusz J. Żuchowski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2022, s. 9-20; ISBN: 978-83-232-4078-5
 2. Gładkowska Ewa, Sztuka w służbie racji stanu. Życie artystyczne Warmii i Mazur w latach powojennych, w: „Warmia, Mazury, Powiśle. 75 lat w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Trudne lata powojenne, Współczesna codzienność. Wizje przyszłości”, Praca zbiorowa pod redakcją Adama Sosnowskiego, Olsztyn: Pracownia Wydawnicza Elset, 2021, s. 330-343. Data ukazania się publikacji: 2021.06.18
 3. Stosunki polsko-niemieckie w ćwierćwiecze od podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie. Kultura - oświata - gospodarka, redakcja naukowa: Krzysztof Gładkowski, Ewa Gładkowska, Tomasz Gajowniczek/ „Die deutsch-polnischen Beziehungen ein Vierteljahrhundert nach der Unterzeichnung des Vertrages über die gute Nachbarschaft. Kultur Bildung Wirtschaft, Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2018. Seria: Studia Politologiczne, vol. VI; ISSN 1731-2299; ISBN: 978-83-89559-99-9; Język publikacji: POL, GER. Data ukazania się publikacji: 2018.11.30
 4. Gładkowska Ewa, Polnisch-deutsche Erinnerungsorte in Ermland und Masuren,
  w: „Deutsch-polnische Erinnerungsorte“, hgs. Gottfried Hufenbach, Peter Wenzel, Edyta Gładkowska, Hanna Frahm, Hamburg: Landsmannschaft Ostpreuen e.V., 2016, s. 23-33. Data ukazania się publikacji: 2016.01.30
 5. Gładkowska Ewa, The culture landscape of the Curonian Spit - a veduta of the lost world?,
  w: „Kaliningrad : its internal and external issues”, eds. Arkadiusz Żukowski, Wojciech T. Modzelewski, Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych UWM, 2016, s. 161-169; ISBN: 978-83-89559-68-5; Język publikacji: ENG. Data ukazania się publikacji: 2016.06.01
 6. Gładkowska Ewa, Powojenne środowisko artystów plastyków Olsztyna. Między ludowością, socrealizmem a polską racją stanuw/The post-war artistic circle in Olsztyn. Between folklore, social realism and Polish reason of state, „Pamiętnik Sztuk Pięknych” 2016 (11), s. 267-274; ISSN: 1730-0215; Język publikacji: POL. Data ukazania się publikacji: 2018.08.30
 7. Gładkowska Ewa, W poszukiwaniu utraconej pamięci. Strategie przyswajania niemieckiego dziedzictwa na Warmii i Mazurach, w: „Przeszłość - przyszłości. Modele obchodzenia się
  z trudną przeszłością w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku”, red. Gerhard Schiller, Gliwice-Opole : Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, 2016, s. 24-29. ISBN 978-83-63995-32-4; Język publikacji: POL. Data ukazania się publikacji: 2016.04.02

 

Wykaz publikacji za lata 2016-2022 dr Grażyny Kobrzenieckiej-Sikorskiej:

 1. Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska, Ikony ikon: moc zwielokrotniona, wydawca: Wydział Sztuki UWM, data publikacji 2017, Format 214, [2] strony, [56] stron tablic : ilustracje (kolorowe)
 2. Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska, Wizualizacja dziejów mandylionu w tradycji wschodniochrześcijańskiej ze szczególnym uwzględnieniem ikon rosyjskich, „Forum teologiczne”, 2020 (21), p.149-167
 3. Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska, Krzyż Konstantyna w tradycji bułgarsko-serbskiej
  i ruskiej
  , „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”, 2018 (17), p.289-301
 4. Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska, Światło w twórczości Teofana Greka, Andrzeja Rublowa
  i Dionizego
  , „Humanistyka i przyrodoznawstwo”, 2018 (18), p.293-304
 5. Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska, Ikony kalendarzowe - katalog wszystkich świętych jako zbiorowy obraz Kościoła, „Humanistyka i przyrodoznawstwo”, 2018 (19), p.387-398
 6. Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska, Współczesne ikony Świętego Jacka, Święty Jacek Odrowąż w wierze, pobożności, teologii i sztuce - dawniej i dziś: perspektywa uniwersalna i regionalna, Olsztyn: „Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne”, 2017. Strony [43]-54 9788365210500 xx004208785, data publikacji 2017

 

Łączenie przez nauczycieli akademickich dydaktyki z pracą artystyczną jest podstawowym elementem procesu edukacyjnego. Przejawia się to poprzez udział studentów w realizowanych projektach, wystawach artystycznych, które odbywają m.in. w ramach działań agendy Ośrodka Inicjatyw Artystycznych, jaką jest Galeria Stara Kotłownia.

Projekty realizowane ze studentami:

- Miasto w Drodze, wydarzenie o charakterze cyklicznym, współfinansowane ze środków MKiDN: Głodni siebie, działanie performatywne w przestrzeni miejskiej, 2016;

- W drugą stronę, działanie performatywne zrealizowane z udziałem studentów ISP
w przestrzeni miejskiej Olsztyna, 2017;

- My i oni - Oni i my, wystawa w ramach Festiwalu Filozofia Filmowo, Amfiteatr im. Czesława Niemena w Olsztynie, 2017;

- Śnienie drzew, instalacja zrealizowana w ramach Międzynarodowego Festiwalu Wioska Teatralna, Teatr Wiejski Węgajty, 2017. Impreza o charakterze cyklicznym, współfinansowana ze środków MKiDN;

- Świętej pamięci drzewo, instalacja w przestrzeni miejskiej, Olsztyn, 2018;

- Czas niepokoju, projektdotyczący aktualnej sytuacji na Ukrainie. Wystawę współtworzyli studenci i wykładowcy Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Wydziału Grafiki gdańskiej ASP. (https://olsztyn.tvp.pl/60947158/artysci-przeciwko-wojnie-wystawa-w-starej-kotlowni). Projekt miał kolejną odsłonę w MCK w Mrągowie jako wystawa towarzysząca 20. Objazdowemu Festiwalowi Filmowemu WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie, 2021

- Matuszka Rosja, instalacja w przestrzeni miejskiej, Olsztyn, 2022.