DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA

Na działalność artystyczną Instytutu Sztuk Pięknych składają się dokonania pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz studentów.

 

Pracownicy reprezentujący takie dyscypliny artystyczne jak malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, projektowanie graficzne, fotografia, film, film animowany, multimedia, intermedia, projektowanie graficzne prezentują swoje prace na wystawach indywidualnych, zbiorowych krajowych i zagranicznych. Jedną z form prezentacji dokonań artystycznych Instytutu Sztuk Pięknych są wspólne wystawy wszystkich pracowników, na których najpełniej uwidoczniona jest różnorodność dokonań we wszystkich dziedzinach sztuk plastycznych.

Artyści biorą udział w wystawach i konkursach organizowanych przez różne instytucje w Olsztynie oraz w odpowiedzi na liczne inicjatywy napływające z całej Polski.

Pracownicy zdobyli wiele nagród i wyróżnień w różnorodnych konkursach, wystawach i biennale organizowanych w Polsce i za granicą.

Również studenci prezentują swoje osiągnięcia indywidualnie, zespołowo, grupowo, z poszczególnych roczników lub pracowni na wystawach w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, na terenie miasta Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego.

W całokształcie działalności artystycznej bardzo ważną rolę pełni odpowiednio wykwalifikowana kadra, szczególnie spośród pracowników samodzielnych. Jej wysokie kompetencje ukierunkowują działalność młodszych pracowników przyczyniając się do jej rozwoju artystycznego i do zdobywania kolejnych stopni naukowych.