DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

W Instytucie Muzyki UWM prowadzone są badania związane z szeroko pojętą problematyką edukacji muzycznej, muzykowania zespołowego, metodyki nauczania gry na instrumentach i interpretacji utworów muzycznych, a także kultury muzycznej Warmii i Mazur.

Dokonania naukowe pracowników w Instytucie Muzyki obejmują następujące formy działalności:

  • publikacje zwarte, redakcje, artykuły naukowe w pracach zbiorowych,
  • udział w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach oraz sesjach naukowych,
  • osiąganie kolejnych stopni i tytułów naukowych,
  • funkcje promotorów i recenzentów w przewodach doktorskich,
  • funkcje recenzentów w przewodach habilitacyjnych i o nadanie tytułu profesora sztuk muzycznych.

W Instytucie Muzyki jest realizowany temat badawczy:
Działalność artystyczna i naukowa Instytutu Muzyki UWM w popularyzacji Olsztyna i regionu Warmii i Mazur.

W obrębie tego tematu wciąż prowadzone są dwa cykle prezentacji artystycznych:

  • Instytut Muzyki - swojemu miastu,
  • Instytut Muzyki - regionowi Warmii i Mazur

Prócz koncertów pracowników i studentów na terenie Olsztyna i regionu, oddziaływanie prezentacji jest stale poszerzane poprzez nawiązywanie współpracy międzynarodowej (Rosja, Słowacja, Litwa, Łotwa, Niemcy, Białoruś, Islandia) w formie wymiany artystycznej oraz naukowej (seminaria i warsztaty muzyczne poświęcone problemom wykonawczym muzyki oraz promocji kultury muzycznej poszczególnych państw i regionów).

 

Konferencje: