PRODUKCJA MUZYCZNA I REALIZACJA DŹWIĘKU

 Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku

Kierunek studiów produkcja muzyczna i realizacja dźwięku przygotowuje absolwentów do aktywności zawodowej w sektorze kreatywnym, do którego zaliczane są muzyka, świat mediów i szeroko rozumiane audiowizualia. Przemysł kreatywny należy obecnie do najszybciej rozwijających się sektorów w Europie. 

Kwalifikacje absolwenta

Podejmując studia na kierunku produkcja muzyczna i realizacja dźwięku zostaniesz wyposażony w szereg kompetencji:

•      wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające świadome operowanie środkami technicznymi przy realizacji dźwięku w projektach artystycznych,

•      umiejętność realizacji nagrań w warunkach studyjnych oraz koncertowych,

•      realizację nagłośnienia koncertów muzyki rozrywkowej i imprez,

•      umiejętność konfiguracji i obsługi sprzętu elektroakustycznego,

•      umiejętność obsługi programów i urządzeń do zapisu i edycji dźwięku (DAW),

•      umiejętność realizacji dzieł audiowizualnych podczas kreacji multimedialnej,

•      wiedzę i umiejętności z kompozycji, aranżacji,

•      wiedzę i umiejętności z obszaru komunikacji społecznej, organizacji imprez,

•      umiejętność pracy w zespole, pracy pod presją czasu,

•      znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2.

 

Kompetencje te zagwarantują swobodne poruszanie się na rynku pracy w poniższych obszarach i rolach:

1. samodzielna działalność muzyczna na rynku medialnym (produkcja treści muzycznych i dźwiękowych dla radia / telewizji / Internetu),

2. samodzielna działalność na rynku muzycznym (kreacja projektów artystycznych/ studyjna realizacja nagrań / realizacja dźwiękowa koncertów / produkcja muzyczna),

3. sektor kreatywny / produkcja treści muzycznych i dźwięku w obszarze multimediów oraz usług internetowych (udźwiękowianie obrazu / produkcja podcastów i innych treści internetowych / muzyka i dźwięk do gier / muzyka towarzysząca, itp.).