INSTYTUT MUZYKI

Kształci studentów, których pasją i miłością jest muzyka. Przez Instytut, w ciągu jego już prawie 50-letniej historii, przewinęło się również niemało artystów polskiej estrady (od Ryszarda Rynkowskiego po zespół ENEJ). Wśród naszych wykładowców znaleźli się wybitni wykonawcy różnych gatunków muzyki: instrumentalnej, chóralnej i rozrywkowej.

Instytut Muzyki prowadzi kształcenie na dwóch kierunkach: Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej (3-letnie studia licencjackie i 2-letnie studia magisterskie) oraz Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku (3-letnie studia licencjackie). Program studiów jest stale udoskonalany i dopasowywany do wymogów współczesnego rynku edukacyjnego: obejmuje m. in. naukę gry na instrumentach, śpiewu, dyrygowania i prowadzenia zespołów muzycznych, podstawy kompozycji, aranżacji i realizacji dźwięku.

W trakcie studiów studenci mają możliwość praktykowania w różnorodnych zespołach muzycznych (wokalno-instrumentalnych, chóralnych i in.) oraz w szkołach i ośrodkach kultury. Organizacja studiów daje szansę na swobodne realizowanie zainteresowań twórczych i estradowych naszych studentów.