PRAKTYKI STUDENCKIE

Wydziałowy kierownik ds. praktyk

mgr Ewa Zuba

Opiekun praktyk studenckich kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych  

dr Joanna Bentkowska - Hlebowicz

Opiekun praktyk studenckich kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

mgr Ewa Zuba

Opiekun praktyk studenckich kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej dla zakresu muzyka estradowa

dr Adam Rosiński

Opiekun praktyk studenckich kierunku Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku

mgr Jakub Kozicki

 

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE ODBYWANIE PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE SZTUKI

 

USTAWY I ROZPORZĄDZENIA:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 sierpnia 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela poz. 1872 Pobierz »

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 sierpnia 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów poz. 1869  Pobierz »

 

ZARZĄDZENIA REKTORA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE:

Zarządzenie Nr 54/2021 z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich Pobierz »

 

REGULAMINY WEWNĘTRZNE

 

Regulamin studiów UWM   Pobierz »

Regulamin praktyk studenckich na Wydziale Sztuki   Pobierz »

Instrukcja realizacji praktyk studenckich na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych   Pobierz »

Instrukcja realizacji praktyki zawodowej na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studiów I stopnia    Pobierz »

Program praktyk zawodowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Pobierz »

Instrukcja realizacji praktyki zawodowej psychologiczno-pedagogicznej na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studiów II stopnia dla zakresu edukacja muzyczna szkolna Pobierz »

Instrukcja realizacji praktyki zawodowej na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studiów II stopnia dla zakresu muzyka estradowa  Pobierz »

Instrukcja realizacji praktyki zawodowej na kierunku Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku  Pobierz »