PLANY ZAJĘĆ

Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku

Studia licencjackie/semestr zimowy - ROK I 

 

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 

Studia licencjackie/semestr zimowy

ROK I

 

PRZYDZIAŁY

ROK II

 

PRZYDZIAŁY

ROK III

 

PRZYDZIAŁY

Studia magisterskie/semestr zimowy

 

ROK I

 

 

 

PRZYDZIAŁY 

 

ROK II MUZYKA ESTRADOWA

 

ROK II EDUKACJA MUZYCZNA SZKOLNA

 

PRZYDZIAŁY

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 

Studia licencjackie/semestr zimowy
ROK IROK IIROK III
Studia magisterskie/semestr zimowy
ROK IROK II 

 

Rejestracja Żetonowa 

Harmonogram realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych

Harmonogram realizacji przedmiotów z zakresu nauk humanistycznych

Zasady zapisów na przedmioty ogólnouczelniane, W-F, języki obce w roku akademickim 2021/2022