Wernisaż wystawy TWARZĄ W TWARZ

WARMIŃSKA PRACOWNIA IKONY
Nieformalna grupa istniejąca na Warmii od 2010 roku, która skupia ikonografów studiujących i praktykujących sztukę ikonopisania z Nowego i Starego Kawkowa, z Pupek, Szałstr, Godek,
ze Słup i Stękin, z Olsztyna, Cerkiewnika, Dobrego Miasta, Ornety i Opina, zainicjowana w ramach programu artystyczno – edukacyjnego Scholi Węgajty: „Laboratorium Tradycji - warsztaty dziedzictwa kulturowego”.
Pracownia kultywuje technikę pisania ikon, sięgającą pierwszych wieków chrześcijaństwa.
Wszystkie ikony są wykonane na tradycyjnie przygotowanym podobraziu, w technice tempery jajowej z użyciem naturalnych pigmentów mineralnych. Do złoceń używamy złota tzw. transferowego. Cały czas kształcimy się i otwarci jesteśmy na nowe wyzwania i spotkania; organizujemy warsztaty i wystawy, głównie na Warmii oraz wyprawy, między innymi na Podlasie i do Bukowiny w Rumunii.
Inspiracją do zawiązania Warmińskiej Pracowni Ikony w Nowym Kawkowie były warsztaty prowadzone od 2010 roku przez Grupę Agathos (warszawsko-warmińską) w składzie:
Katarzyna Barszcz, Bartosz Bremer, Małgorzata Dżygadło - Niklaus, Ewa Grześkiewicz,
Julita Jaśkiewicz, Cecylia Szala.
W 2012 roku zaczęła swoja działalność Pracownia ikony w Instytucie Kultury
Chrześcijańskiej w Olsztynie, a w 2013 roku – Pracownia ikony w Baccalarium, Klubie pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, pod opieka Małgorzaty Dżygadło- Niklaus ze Scholi Węgajty i przy współpracy Bartosza Bremera z Grupy Agathos.
Ikony z Warmińskiej Pracowni prezentowane były między innymi na wystawach:
w 2012 r. w Galerii Synagoga w Barczewie, w 2014 r. w Ratuszu w Morągu
w 2014 i 2019 r. w Fabryce Sztuk w Tczewie,
w 2016 r. w Skansenie Miejskim w Dobrym Mieście i w Muzeum w Bielsku Podlaskim,
w 2017 r. w Galerii Art-Nova w Ornecie,
w latach 2017 - 2022 r. w Sanktuarium Maryjnym w Krośnie koło Ornety.
Warmińska Pracownia Ikony prezentuje swoje prace na jesiennych wystawach w ramach lokalnego święta „Sztuka w obejściu”.
Wernisaż wystawy uświetni koncert Scholi Węgajty. W programie utwory w jęz. greckim, łacińskim, starocerkiewno-słowiańskim i polskim.
Ti ipermacho - Tobie walecznej Hetmance, wstęp do grecko bizantyjskiego hymnu z Akatystu ku czci Bogurodzicy, św. Romana Melodosa
Pieśń pozdrowienia, fragment z Akatystu autorstwa ks. Józefa Maja z muzyką bizantyjską Marcina Abijskiego
Kyrie eleison – Incarnatum, czyli Panie zmiłuj się, starorzymski chorał, Kyrie z tropami, z wersami na Boże Narodzenie
Tota pulchra es Maria – Cała piękna jesteś, Mario, antyfona adwentowa na Niepokalane Poczęcie NMP, muzyka z franciszkańsko - korsykańskiego manuskryptu
Haghios o Theos – Święty Boże, bizantyjski hymn Trishagion, wersja śpiewana w klasztorach na Górze Athos
Dostojno jest – Zaprawdę godnym jest, hymn do Bogurodzicy śpiewany w trakcie każdej liturgii eucharystycznej prawosławnej, melodia z Irmologionu Supraskiego
I parthenos simeron – Dzisiaj Dziewica powiła, Kondakion Romana Melodosa na Boże Narodzenie
Salve Regina - Witaj Królowo, antyfona maryjna, wersja dominikańska
Schola Węgajty wystąpi w składzie: Adam Cudak, Andrzej Farańczuk, Maciej Góra, Jacek Muża, Johann Wolfgang Niklaus, Serhii Petrychenko, Jan Połowianiuk, Marek Szwajkowski
Kierownik artystyczny zespołu: Johann Wolfgang Niklaus.

Link do wydarzenia: https://fb.me/e/2kAAjj3p1