Wernisaż pokonkursowej wystawy 6 Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Instytutu Sztuk Pięknych

Serdecznie zapraszamy na wernisaż pokonkursowej wystawy 6 Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Instytutu Sztuk Pięknych UWM w Olsztynie. Wernisaż odbędzie się 26 stycznia o godz. 13.00. w Galerii Przepompownia w budynku Wydziału Sztuki przy ul. Szrajbera 11 w Olsztynie. 
Konkurs plastyczny organizowany przez Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych w Polsce, którzy prezentują prace o dowolnej tematyce z zakresu: malarstwa, rysunku, fotografii, grafiki warsztatowej i grafiki cyfrowej.
Celem konkursu jest promowanie utalentowanej młodzieży, wrażliwej estetycznie i aktywnej twórczo; inspirowanie młodych twórców do rozwijania umiejętności plastycznych, podejmowania kreatywnych i odważnych decyzji twórczych, a także konfrontacja dokonań artystycznych w zakresie sztuk plastycznych.
Komisja Konkursowa w składzie: prof. Wioletta Jaskólska - Przewodnicząca jury, dr hab. Antoni Grzybek, prof. UWM,  dr hab. Marek Szczęsny, prof. UWM, dr Marcin Piotrowicz  spośród 95 nadesłanych prac przez 60 uczestników kierując się poziomem artystycznym wyłoniła 32 finalistów. 
Organizatorzy z ramienia ISP: dr hab. Renata Zimnicka-Prabucka, prof. UWM dr Joanna Bentkowska-Hlebowicz i mgr Zbigniew Urbalewicz. 
FUNDATORZY NAGRÓD: Dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr hab. szt. Benedykt Błoński, Dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki dr hab. Violetta Kulikowska-Parkasiewicz, Dyrektor Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie prof. dr hab. szt. Wioletta Jaskólska.